Սոցիալական ցանցեր

Կոնտակտներ

Համալրումներ

Թվային ռեսուրսներ


Տեսանյութ

Ծառայություններ / Թվային պատճենների տրամադրում

ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ

Կոնտակտային տվյալներ

*
*
*

Պատվերի նպատակ
Պատվերի նկարագրություն

Խնդրում ենք լրացնել տրված օրինակով՝
Օրինակ 1 (1. Ձեռագիր. գրեք ձեռագրի համարը, էջի համարը, որակը` բարձր (հակառակ դեպքում նշում պետք չէ))
Օրինակ 2 (2. Արխիվային փաստաթուղթ. գրեք ֆոնդի համարը, թղթապանակը, վավերագիրը, որակը` բարձր (հակառակ դեպքում նշում պետք չէ))