ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ

  «Բանբեր Մատենադարանի» միջնադարագիտական, հայագիտական, ձեռագրագիտական հանդեսը լույս է տեսնում  Մատենադարանի հիմնադրումից ի վեր:  Հանդեսի առաջին երկու  համարները  լույս են տեսել 1941 և 1950 թվականներին և կոչվել «Գիտական նյութերի ժողովածու»: Այս ժողովածուներում հավաքված էին նախորդիվ Մատենադարանում տեղի ունեցած գիտաժողովների նյութերը:
  1956 թվականին հրատարակված երրորդ համարից սկսած, հանդեսը կրում է այսօրվա անվանումն ու ընդգրկում Մատենադարանի գիտաշխատողների, հայ և օտարազգի մասնագետների միջնադարյան մշակույթի բոլոր ոլորտներին առնչվող բազմաբնույթ ուսումնասիրությունները, տարբեր բնագրեր և այլն:
  «Բանբեր Մատենադարանի» հանդեսը կազմված է մի քանի հիմնական բաժիններից.

Ա. Հոդվածներ
Բ. Հաղորդումներ
Գ. Բնագրեր
Դ. Թարգմանություններ
Դ. Մատենագիտություն
Ե. Քննադատություն

  Տարբեր տարիներին «Բանբեր Մատենադարանի» հանդեսում իրենց ուսումնասիրություններն են հրատարակել միջնադարագիտության ու ձեռագրագիտության հայ և օտարազգի բազմաթիվ հայագետներ՝ Լ.Խաչիկյանը, Ս.Արևշատյանը, Հ.Բարթիկյանը, Ն.Թահմիզյանը, Տ.Իզմայլովան, Ի.Աբուլաձեն, Գ.Աբգարյանը, Բ.Չուգասզյանը, Ա.Մաթևոսյանը Պ.Մուրադյանը, Աս.Մնացականյանը, Հ.Թամրազյանը և այլք: 
  «Բանբեր Մատենադարանի» հանդեսում հրատարակվել են միջնադարյան կարևոր երկերի թարգմանություններ,  բացառիկ նշանակություն ունեցող ձեռագրերի մասին հաղորդումներ, գիտության ու արվեստի տարբեր ոլորտների ձեռագրացուցակ-ուղեցույցներ և արխիվային բացառիկ փաստաթղթեր:


Բանբեր Մատենադարանի
1

(Գիտական նյութերի ժողովածու)
Երևան, 1941
Բանբեր Մատենադարանի
№2

(Գիտական նյութերի ժողովածու)
Երևան, 1950
Բանբեր Մատենադարանի
№3

Երևան, 1956
Բանբեր Մատենադարանի
№4

Երևան, 1958
Բանբեր Մատենադարանի
Երևան, 1960
Բանբեր Մատենադարանի
№6

Երևան, 1962


Բանբեր Մատենադարանի
№7

Երևան, 1964
Բանբեր Մատենադարանի
№8

Երևան, 1962
Բանբեր Մատենադարանի
№9

Երևան, 1967Բանբեր Մատենադարանի
№10

Երևան, 1971
Բանբեր Մատենադարանի
№11

Երևան, 1973
Բանբեր Մատենադարանի
№12

Երևան, 1977Բանբեր Մատենադարանի
№13

Երևան, 1980
Բանբեր Մատենադարանի
№14

Երևան, 1984
Բանբեր Մատենադարանի
№15

Երևան, 1986


Բանբեր Մատենադարանի
№16

Երևան, 1994
Բանբեր Մատենադարանի
№17

Երևան, 2006
Բանբեր Մատենադարանի
№18

Երևան, 2008

Բանբեր Մատենադարանի
№19

Երևան, 2012
Բանբեր Մատենադարանի
20

Երևան, 2014
Բանբեր Մատենադարանի
21

Երևան, 2014Բանբեր Մատենադարանի
№22

Երևան, 2015
Բանբեր Մատենադարանի
№23

Երևան, 2016
Բանբեր Մատենադարանի
№24

Երևան, 2017Բանբեր Մատենադարանի
№25

Երևան, 2018
Բանբեր Մատենադարանի
№26

Երևան, 2018
Բանբեր Մատենադարանի
№27

Երևան, 2019
Բանբեր Մատենադարանի
№28

Երևան, 2019