ԶԼՄ-ների համար

Մատենադարանի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար ԶԼՄ-ները կարող են դիմել՝
Հեռ.` (+374) 94615690
Էլ.փոստ՝ matenadaran.press@matenadaran.am

Ցուցասրահ՝ +374-10-562578
Տոմսարկղ՝ +374-10-513014
Ընդունարան` +374-10-513000

Անոնս


Թվային ռեսուրսներ

Տեսանյութ

ՀԻՆ ԲՆԱԳՐԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ԵՎ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

  Բաժինը զբաղվում է՝
• հայ միջնադարյան մատենագրության, նաև հին հունարենից թարգմանված, այդ թվում՝ եկեղեցու հայրերի երկերի ուսումնասիրությամբ,
• քննական հրատարակությունների պատրաստմամբ,
• գիտական թարգմանությամբ,
• հայ-հունական և հայ-բյուզանդական առնչություններին վերաբերող գրական երկերի ուսումնասիրմամբ,
• միջնադարյան հոգևոր դպրոցների պատմությամբ, վարքագրությամբ, հայ մեկնողական և վերլուծագրական երկերով,
• հայ պատմագրության վրա հունական գրականության ազդեցությամբ,
• հունաբան դպրոցի պատմությամբ,
• հայ գրականության վրա հունական առասպելների ազդեցության քննությամբ,
• օտարալեզու ձեռագրերի նկարագրմամբ,
• հերմենևտիկայի պատմությամբ և տեսությամբ, ինքնության և պատմության փիլիսոփայության ուսումնասիրությամբ:
   Բաժնի աշխատակիցները ներգրավված են նաև «Մատենագիրք Հայոցի» համար քննական բնագրերի պատրաստման գործում։Բաժնի վարիչ` Գոհար Մուրադյան
բանասիրական գիտությունների դոկտոր
Էլ.փոստ` g.muradyan@matenadaran.am

'