Սոցիալական ցանցեր


ԶԼՄ-ների համար

Մատենադարանի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար ԶԼՄ-ները կարող են դիմել՝
Էլ. փոստ՝ pr.matenadaran@gmail.com
Հեռ.՝ +374-10-513065

Ցուցասրահ՝ +374-10-562578
Տոմսարկղ՝ +374-10-513014
Ընդունարան` +374-10-513000

Համալրումներ

Մատենադարանի հավաքածուների համալրումներ:

Թվային ռեսուրսներ

Տեսանյութ

Երևան քարտ

15-19-րդ դարերի հայ մատենագրության բաժին

  Բաժինը կազմավորվել է Մատենադարանի՝ գիտահետազոտական ինստիտուտ դառնալուց (1954 թ.) հետո։ Այն սկզբում ղեկավարել է Հակոբ Փափազյանը, իսկ 1997 թվականից առ այսօր՝ Էդուարդ Բաղդասարյանը։
    Բաժինը զբաղվում է 10-18-րդ դդ. բնագրերի ուսումնասիրությամբ։
 Բաժնում կատարված և կատարվելիք աշխատանքները, հրատարակությունները և գիտական ուսումնասիրություններն են. «Հովհաննես Երզնկացու մատենագրությունը», Ա հատոր, տպագրության է պատրաստվում նաև Բ հատորը, որում ընդգրկվելու են Երզնկացու խրատական բովանդակության մի շարք գործեր, թղթեր (նամակներ), ինչպես նաև Գրիգոր Լուսավորչին և Ներսես Մեծ կաթողիկոսին նվիրված ներբողները։ Հրատարակության են պատրաստվում «Հովհաննես  Շախաթունյանց. պատմություն» և «Վիմագիր արձանագր-ությունները մատենադարանի ձեռագրերում» գործերը, «Հակոբ Նալյան» ուսումնասիրությունը, «1722-1730 թթ. Հայոց ազատագրական պատերազմ. քննական պատմություն» մենագրությունը և «Հայ զինվորականությունը Բյուզանդական կայսրությունում» (2012 թ. Փարիզ) մենագրության երկրորդ հրատարակությունը, «Դիվան Հայոց պատմության» Գ հատորը (Ա և Բ հատորները պատրաստ են):
  Բաժնի գործառույթների մեջ է մտնում այլ գիտական հաստատությունների թեկնածուական, դոկտորական թեզերի քննարկումը, կարծիք հայտնելը։Բաժնի վարիչ` Վ.Թորոսյան
պատմական գիտությունների թեկնածու
Էլ.փոստ` contact@matenadaran.am
Հեռախոս`51-30-12, ներքին` 1-08