Սոցիալական ցանցեր


ԶԼՄ-ների համար

Մատենադարանի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար ԶԼՄ-ները կարող են դիմել՝
Հեռ.` (+374) 94615690
Էլ.փոստ՝ matenadaran.press@matenadaran.am

Ցուցասրահ՝ +374-10-562578
Տոմսարկղ՝ +374-10-513014
Ընդունարան` +374-10-513000

Համալրումներ

Մատենադարանի հավաքածուների համալրումներ:

Թվային ռեսուրսներ

Տեսանյութ

Երևան քարտ

ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

  Արվեստի պատմության բաժինը ստեղծվել է 1985 թ., ապա 2009 թ. վերակազմավորվել է,  ընդլայնել ուսումնասիրության շրջանակները՝ ներառելով  գրչության կենտրոնների պատմության ուսումնասիրությունը: Բաժինն ունի ենթախմբեր.
ա. Կերպարվեստի ուսումնասիրությամբ զբաղվող արվեստաբաններ,
բ. Երաժշտագետներ,
գ. Գրչության կենտրոնների պատմությամբ զբաղվող մասնագետներ,
դ. Ձեռագրերի մակետավորման և կրկնօրինակման խումբ։
  Արվեստի պատմության և գրչության կենտրոնների ուսումնասիրության բաժինը զբաղվում է.
• Հայ միջնադարյան մանրանկարչության և երաժշտագիտական բնագրերի ուսումնասիրությամբ և հանրահռչակմամբ,
• հայ միջնադարյան հազարից ավելի գրչության կենտրոնների պատմության ուսումնասիրությամբ,
• մանրանկարների կրկնօրինակմամբ և ձեռագրերի մակետավորմամբ ։
  Կատարված ուսումնասիրությունների հիման վրա բաժինը հրատարակել է բազմաթիվ գրքեր, ալբոմներ և քարտեզներ։  Բաժնի աշխատակիցները բազմաթիվ հոդվածներ են հրապարակել «Բանբեր Մատենադարանի» պարբերականում և այլ հանդեսներում։ Վերջին տարիների հրատարակություններից են.
• «Մոմիկ մանրանկարիչը», Կ. Մաթևոսյան, Լ. Զաքարյան, (հայերեն, անգլերեն), Երևան, 2010,
• «Արևմտյան Հայաստանի և Կիլիկիայի գրչության կենտրոնները», 10-15-րդ դդ. (հայերեն, անգլերեն), Երևան, 2012,
• «Հաղբատի Ավետարանը», Կ. Մաթևոսյան, Երևան, 2012,
• «Սկևռայի գրչության կենտրոնը», Հ. Բադալյան, Երևան, 2013,
• «Մանրանկարիչ Հովհաննես Խիզանցի», Ա. Ավետիսյան, Երևան, 2013:Բաժնի վարիչ` Կարեն Մաթևոսյան
պատմական գիտությունների դոկտոր
Էլ.փոստ`k.matevosyan@matenadaran.am
Հեռախոս`(010) 51 30 25 ներքին` 1-85'