ՁԵՌԱԳՐԱՏՈՒՆ («Ձեռագրերի գիտական պահպանության» բաժին)

Գլխավոր ավանդապահ` Գևորգ Տեր-Վարդանյան
պատմական գիտությունների թեկնածու
Էլ.-փոստ` g.ter-vardanyan@matenadaran.am
Հեռախոս`(010) 513007 ներքին` 1-10