Արիստոտելի ժառանգությունը հայոց մշակույթի համատեքստում / ԱՐԻՍՏՈՏԵԼԻ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅՈՑ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ (ԱՐԻՍՏՈՏԵԼՅԱՆ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐ)