Մատենադարանի աշխատակազմը     

Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝  Վահան Տեր-Ղևոնդյան
                                                                         v.ter-ghevondian@matenadaran.am

                                                                         հեռ.՝ (10) 51 30 00

Փոխտնօրեն գիտական գծով՝ 

Փոխտնօրեն տնտեսական գծով՝ Արմեն Մկրտչյան, հեռ.՝ (10) 51 30 40

Գիտնական քարտուղար՝

Տնօրենի խորհրդական նորագույն տեխնոլոգիաների և հրատարակչական հարցերի գծով՝ 
Գուրգեն Գասպարյան, g.gasparyan@matenadaran.am, հեռ.՝ (10) 51 30 29

Տնօրենի խորհրդական ուսումնամեթոդական ծրագրերի գծով՝ Հայկազ Հովհաննիսյան
h.hovhannisyan@matenadaran.am, հեռ.՝ (10) 51 30 13

ԱՊՀ մասնակից պետությունների հետ կապերի ու թանգարանային կառավարման գծով տնօրենի խորհրդական՝
Արա Խզմալյան,
a.khzmalyan@matenadaran.am, հեռ.՝ (10) 51 30 20

Գլխավոր ավանդապահ` Գևորգ Տեր-Վարդանյան, հեռ.՝ (10) 51 30 52

Միջազգային կապերի բաժնի վարիչ՝ Վարդի Քեշիշյան
interrel@matenadaran.am, հեռ. (10) 51 30 49

Արաբատառ ձեռագրերի նկարագրության և ուսումնասիրման բաժնի վարիչ՝ 
Վահան Տեր-Ղևոնդյան, v.ter-ghevondian@matenadaran.am, հեռ.՝ 51 30 47

Արվեստի պատմության և գրչության կենտրոնների ուսումնասիրման բաժնի վարիչ՝ 
Կարեն Մաթևոսյան, k.matevosyan@matenadaran.am, հեռ.՝ 51 30 25

Բժշկագիտության և բնագիտության պատմության ուսումնասիրման բաժնի վարիչ՝ 
Ստելլա Վարդանյան, s.vardanyan@matenadaran.am, հեռ.՝ 53 30 42

Հին բնագրերի ուսումնասիրման և թարգմանության բաժնի վարիչ՝ 
Գոհար Մուրադյան, g.muradyan@matenadaran.am

Հին մատենագրական հուշարձանների և սկզբնաղբյուրների ուսումնասիրման բաժնի վարիչ՝ 
Մանյա Շիրինյան, m.shirinyan@matenadaran.am, հեռ.՝ (10) 51 30 41

Ձեռագրագիտության և Մայր ցուցակի բաժնի վարիչ՝ 
Գևորգ Տեր-Վարդանյան, g.ter-vardanyan@matenadaran.am, հեռ.՝ (10) 51 30 07Միջնադարյան սկզբնաղբյուրների ուսումնասիրման բաժնի վարիչ՝ Էդուարդ Բաղդասարյան

Արխիվային փաստաթղթերի պահպանման և գիտական մշակման բաժնի վարիչ՝ 
Արմեն Մալխասյան, հեռ.՝ (10) 51 30 20 

Թվայնացման և կայքէջի սպասարկման բաժնի աշխատանքների համակարգում՝
Գուրգեն Գասպարյան, g.gasparyan@matenadaran.am, հեռ.՝ (10) 51 30 29

Հայագիտական տպագիր գրականության և մամուլի բաժնի վարիչ՝ 
Ռայա Բլբուլյան, library@matenadaran.am հեռ.՝ (10) 51 30 30

Համակարգչային բաժնի վարիչ՝ Շողիկ Զադոյան
sh.zadoyan@matenadaran.am,
հեռ.՝ (10) 51 30 33

Վերականգնման բաժնի վարիչ` Գայանե Էլիազյան
g.eliazyan@matenadaran.am, հեռ.՝ (10) 51 00 17

Ընթերցասրահի վարիչ՝ Ժաննա Մաթևոսյան, հեռ.՝ (10) 51 30 56
Ցուցասրահների վարիչ՝ Աիդա Չարխչյան, հեռ.՝ (10) 51 30 45

Կադրերի բաժին, հեռ.՝ (10) 51 30 10
Հաշվապահություն, հեռ.՝ (10) 51 30 03

'