Սոցիալական ցանցեր


ԶԼՄ-ների համար

Մատենադարանի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար ԶԼՄ-ները կարող են դիմել՝
Էլ. փոստ՝ pr.matenadaran@gmail.com
Հեռ.՝ +374-10-513065

Ցուցասրահ՝ +374-10-562578
Տոմսարկղ՝ +374-10-513014
Ընդունարան` +374-10-513000

Համալրումներ

Մատենադարանի հավաքածուների համալրումներ:

Թվային ռեսուրսներ

Տեսանյութ

Երևան քարտ

Մատենադարանի աշխատակազմը     

Տնօրեն՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Վահան Տեր-Ղևոնդյան
                                                                               հեռ.՝ (10) 51 30 00
                                                                        

Փոխտնօրեն գիտական գծով՝ Կարեն Մաթևոսյան, k.matevosyan@matenadaran.am, հեռ.՝ (10) 51 30 01

Փոխտնօրեն տնտեսական գծով՝ Արմեն Մկրտչյան, հեռ.՝ (10) 51 30 40

Գիտնական քարտուղար՝ Վահե Թորոսյան, v.torosyan@matenadaran.am, հեռ.՝ (10) 51 30 12

Տնօրենի խորհրդական նորագույն տեխնոլոգիաների և հրատարակչական հարցերի գծով՝ 
Գուրգեն Գասպարյան, g.gasparyan@matenadaran.am, հեռ.՝ (10) 51 30 29

Տնօրենի խորհրդական ուսումնամեթոդական ծրագրերի գծով՝ Հայկազ Հովհաննիսյան
h.hovhannisyan@matenadaran.am, հեռ.՝ (10) 51 30 13

Գլխավոր ավանդապահ` Գևորգ Տեր-Վարդանյան, g.ter-vardanyan@matenadaran.am, հեռ.՝ (10) 51 30 52

Միջազգային կապերի բաժնի վարիչ՝ Վարդի Քեշիշյան
interrel@matenadaran.am, հեռ. (10) 51 30 49

Արևելագիտության բաժնի վարիչ՝ 
Վահան Տեր-Ղևոնդյան, հեռ.՝ 51 30 00

Արվեստի պատմության և գրչության կենտրոնների ուսումնասիրման բաժնի վարիչ՝ 
Կարեն Մաթևոսյան, k.matevosyan@matenadaran.am, հեռ.՝ 51 30 01

Բժշկագիտության և բնագիտության պատմության ուսումնասիրման բաժնի վարիչ՝ 
Ստելլա Վարդանյան, s.vardanyan@matenadaran.am, հեռ.՝ 53 30 42

Թարգմանական մատենագրության բաժնի վարիչ՝ 
Գոհար Մուրադյան, g.muradyan@matenadaran.am

5-14-րդ դարերի հայերեն բնագրերի ուսումնասիրման բաժնի վարիչ՝ 
Մանյա Շիրինյան, m.shirinyan@matenadaran.am, հեռ.՝ (10) 51 30 41

Ձեռագրագիտության բաժնի վարիչ՝ 
Գևորգ Տեր-Վարդանյան, g.ter-vardanyan@matenadaran.am, հեռ.՝ (10) 51 30 07

5-19-րդ դարերի հայ մատենագրության բաժնի վարիչ՝
Էդուարդ Բաղդասարյան, հեռ.՝ (10) 51-30-21

Միջնադարյան գրականության և բանասիրության բաժնի վարիչ`
Արամ Թոփչյան, a.topchyan@matenadaran.am

Արխիվի և արխիվագիտության բաժնի վարիչ՝ 
Արմեն Մալխասյան, հեռ.՝ (10) 51 30 20 

Թվայնացման բաժնի աշխատանքների համակարգում՝
Գուրգեն Գասպարյան, g.gasparyan@matenadaran.am, հեռ.՝ (10) 51 30 29

Գրադարանի վարիչ՝ 
Ռայա Բլբուլյան, library@matenadaran.am հեռ.՝ (10) 51 30 30

Հրատարակչական բաժնի վարիչ՝ Հայկ Համբարձումյան
հեռ.՝ (10) 51 30 33

Վերականգնման բաժնի վարիչ` Գայանե Էլիազյան
հեռ.՝ (10) 51 00 17

Հանրային կապերի բաժնի վարիչ` Տաթևիկ Սարոյան
հեռ.՝ (10) 51 30 65

Ձեռագրերի կրկնօրինակման բաժնի վարիչ` Լիլիթ Ամիրջանյան


Ընթերցասրահի վարիչ՝ Ժաննա Մաթևոսյան, հեռ.՝ (10) 51 30 56
Ցուցասրահների վարիչ՝ Աիդա Չարխչյան, հեռ.՝ (10) 51 30 45

Կադրերի բաժին, հեռ.՝ (10) 51 30 10
Հաշվապահություն, հեռ.՝ (10) 51 30 03

'