Գիտություն և կրթություն / Գիտական խորհուրդ

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ

1. Հրաչյա Թամրազյան - ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, խորհրդի նախագահ

2. Շուշանիկ Խաչիկյան - պատմական գիտությունների թեկնածու, տեղակալ

3. Վահան Տեր-Ղևոնդյան - պատմական գիտությունների թեկնածու, գիտքարտուղար

4. Գևորգ Տեր-Վարդանյան - պատմական գիտությունների թեկնածու

5. Ստելլա Վարդանյան - բժշկական գիտությունների դոկտոր

6. Էդուարդ Բաղդասարյան - պատմական գիտությունների թեկնածու

7. Գոհար Մուրադյան - բանասիրական գիտությունների դոկտոր

8. Արամ Թոփչյան - բանասիրական գիտությունների դոկտոր

9. Կարեն Մաթևոսյան - պատմական գիտությունների դոկտոր

10. Վարդան Դևրիկյան - բանասիրական գիտությունների դոկտոր

11. Մանյա Շիրինյան - պատմական գիտությունների դոկտոր

12. Ամատունի Վիրաբյան - պատմական գիտությունների դոկտոր

13. Վլադիմիր Բարխուդարյան - պատմական գիտությունների դոկտոր, ակադեմիկոս

14. Ռուբեն Սաֆրաստյան - պատմական գիտությունների դոկտոր

15. Ալբերտ Մակարյան - բանասիրական գիտությունների դոկտոր

16. Արա Խզմալյան - արվեստաբանական գիտությունների թեկնածու

17. Արմեն Տեր-Ստեփանյան - բանասիրական գիտությունների թեկնածու

18. Արծրունի Սահակյան - պատմական գիտությունների դոկտոր

19. Հայկազ Հովհաննիսյան - պատմական գիտությունների դոկտոր

20. Գայանե Էլիազյան - վերականգնման բաժնի վարիչ

21. Գուրգեն Գասպարյան - տնօրենի խորհրդական նորագույն տեխնոլոգիաների և հրատարակչական հարցերի գծով

22. Կարապետյան Դոնարա - բժշկական գիտությունների թեկնածու

23. Վարդի Քեշիշյան - Միջազգային կապերի բաժի վարիչ

24. Ռայա Բլբուլյան -Հայագիտական տպագիր գրականության բաժնի վարիչ

25. Վահե Թորոսյան - պատմական գիտությունների թեկնածու'