15-րդ դարի արժեքավոր ձեռագրի նվիրատվություն Մատենադարանին / 15-րդ դարի արժեքավոր ձեռագրի նվիրատվություն Մատենադարանին