Virtual Tour

Digital Resources
Video

Calendar

News and Announcements / EventsՀաստատվեց Մատենադարանի հոգաբարձուների խորհրդի կազմը

1.10.2018 - Հաստատվեց Մատենադարանի հոգաբարձուների խորհրդի կազմը

Դոնարա Կարապետյանը հանդես եկավ դասախոսությամբ

2.8.2018 - Դոնարա Կարապետյանը հանդես եկավ դասախոսությամբ

Գևորգ Տեր-Վարդանյանը հանդես եկավ դասախոսությամբ

24.2.2018 - Գևորգ Տեր-Վարդանյանը հանդես եկավ դասախոսությամբ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

25.1.2018 - ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Press Release

19.1.2018 - Press Release

On January 19, 2018, was held the first sitting of the Board of Trustees of the “Matenadaran” Scientific Research Institute of Ancient Manuscripts named after Mesrop Mashtots Foundation.
Ռայա Բլբուլյանը պարգևատրվեց Մատենադարանի «Մեսրոպ Մաշտոց» հուշամեդալով

20.12.2017 - Ռայա Բլբուլյանը պարգևատրվեց Մատենադարանի «Մեսրոպ Մաշտոց» հուշամեդալով

AGBU-Matenadaran Cooperation Continues

6.12.2017 - AGBU-Matenadaran Cooperation Continues

On December 6, in 2017, took place the award ceremony of jointly implemented scholarship certificates of the Matenadaran after Mesrop Mashtots and the Armenian General Benevolent Union (AGBU).
The 3rd International Conference “Readings Of Narekatsi. Treasures And Odes” Launched

17.10.2017 - The 3rd International Conference “Readings Of Narekatsi. Treasures And Odes” Launched

The 3rd international conference "Readings of Narekatsi: Treasures and Odes" launched at the conference hall of the Matenadaran after Mesrop Mashtots.
“The Images Of Memory” The Seventh International Seminar Launched

26.9.2017 - “The Images Of Memory” The Seventh International Seminar Launched

The 7th International Practical Seminar launched on “The Images of Memory: The Newest Technologies of Preservation and Restoration of Manuscript and Printed Heritage” launched on September 26, 2017, in the Matenadaran.
Book Presentation

15.9.2017 - Book Presentation

On September 15, at the Matenadaran after M. Mashtots, the presentation of the Armenian edition of the book "History of Armenian cartography up to the year 1918" by Rouben Galichian.
Book Presentation

8.9.2017 - Book Presentation

On the initiative of the Ministry of Diaspora, in cooperation with the Matenadaran and the Fereydan Educational Association of Tehran, the presentation of Stepanos Vicar Hazarjribetsi's book “Hangitagirq” was held on September 7.
New Exhibition In Matenadaran “The Lazarians: Glorious Dynasty”

6.9.2017 - New Exhibition In Matenadaran “The Lazarians: Glorious Dynasty”

On September 5, the opening ceremony of the exposition dedicated to the activities of the Lazarian noble dynasty took place in Matenadaran.
Conference օn Different Versions օf The Physiologus

28.6.2017 - Conference օn Different Versions օf The Physiologus

On June 15-17, 2017 at the Sorbonne University in Paris an international conference “The Physiologus Between East and West: Distribution and Transmission of an Early Christian Text on Nature” took place.
Polish Armenians: Manuscript Writing Traditions: Exhibition In Matenadaran

6.6.2017 - Polish Armenians: Manuscript Writing Traditions: Exhibition In Matenadaran

On the occasion of the 650th anniversary of the foundation of the Armenian diocese in Lvov an exhibition “Polish Armenians: Manuscript Writing Traditions” was opened in Matenadaran on May 31, 2017.
“Aristotle in Armenia”։ Conference in Geneva

24.5.2017 - “Aristotle in Armenia”։ Conference in Geneva

The International Conference  “Aristotle in Armenia” took place at the University of Geneva on May 12-13, 2017 (organized by Valentina Calzolari, Kateriana Ierodiakonou and Irene Tinti).
The Collection of Mirman Family Was Bestowed to Matenadaran

5.5.2017 - The Collection of Mirman Family Was Bestowed to Matenadaran

Awarding ceremony to donor Manuela Salvini de Ghirach Mirman and exhibition of a valuable collection related to history of the noble Mirmanyan family was held on 29 April, 2017 at Mashtots Matenadaran.
'