ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ. «ԴԱՐԻ ԿՈՂՈՊՈՒՏԸ. ՀԱՅԵՐԻ ՈՒՆԵԶՐԿՈՒՄԸ ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 1914-1923 ԹԹ.» Լույս է տեսել Արսեն Հարությունյանի «Խոր Վիրապ. Պատմությունը, ձեռագրական և վիմագրական ժառանգությունը» աշխատությունը Լույս է տեսել «Գրիգոր Նարեկացին հայ ձեռագրական արվեստում» գիրքը Լույս է տեսել Հրաչյա Թամրազյանի «Գրիգոր Նարեկացին եվ Նարեկյան դպրոցը» ուսումնասիրության երկրորդ հատորը Նոր հրատարակություն Բանբեր Մատենադարանի N22 Լույս Է տեսել «Մատենագիրք Հայոց» մատենաշարի Ժէ հատորը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Էմմա Կորխմազյանի «Բարձր Հայքի մանրանկարչությունը ԺԱ.-ԺԴ. դդ.» գիրքը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Ձեռագրերի Մայր ցուցակի 8-րդ հատորը Նոր հրատարակություն Հրատարակվել է «Հայոց Ցեղասպանության թեման թատրոնում (1895-2015)» գիրքը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս Է տեսել «Մատենագիրք Հայոց» Մատենաշարի Ի հատորը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն. «Արցախի մանրանկարչական արվեստը» Նոր հրատարակություն. «Պարականոն բնագրեր ու ավանդություններ». Մայքլ Սթոուն Նոր հրատարակություն. «Հին հունական առասպելների արձագանքները հայ միջնադարյան մատենագրության մեջ» Մատենադարանը լույս է ընծայել «Մատենագիրք Հայոց» մատենաշարի ԺԹ հատորը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Կարեն Մաթևոսյանի «Նորավանքի վիմագրերը և հիշատակարանները» գիրքը Լույս է տեսել «Լևոն Խաչիկյան. Հարյուրամյակ» նյութերի ժողովածուն НОВОЕ ИЗДАНИЕ Լույս է տեսել Վահե Թորոսյանի «Հայոց կաթողիկոսական իշխանությունը (ԺԱ. դարի կեսեր – ԺԲ. դարի սկիզբ)» գիրքը Новая публикация “Вестник Матенадарана”, т. 25 Նոր հրատարակություն Մատենադարանի գլխավոր ավանդապահ Գևորգ Տեր-Վարդանյանի աշխատասիրությամբ լույս է տեսել «Վահան ծայրագոյն վարդապետ Բաստամեանց, Տարեգրութիւն» գիրքը Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Արծրունի Սահակյանի «Հայ միջնադարյան ժողովրդական մշակույթի խնդիրներ. 1.Հեքիաթ 2.Խաչքար» գիրքը Լույս է տեսել Մատենադարանի պարսկերեն ձեռագիր պատառիկների ցուցակը Լույս է տեսել Հրաչյա Թամրազյանի «Գրիգոր Նարեկացին եւ Նարեկյան դպրոցը» ուսումնասիրության երրորդ հատորը Նոր հրատարակություն Մատենադարանի գիտաշխատող Լուսինե Թումանյանի աշխատասիրությամբ լույս են տեսել «Զինվորյալ հոգևորականներ» և «Զորավոր սրբեր» գրքերը: «ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ» N24 Լույս է տեսել «Միքայել անվամբ ԺԷ. դարի երկու գրիչ» գիրքը Լույս է տեսել Աննա Օհանջանյանի «Տօնապատճառ ժողովածու. Մաս Ա.» աշխատությունը Լույս է տեսել Անահիտ Աստոյանի «Բուրսայի նահանգի հայության տնտեսական վիճակը և նյութական կորուստները Հայոց ցեղասպանության տարիներին» ուսումնասիրությունը: Լույս է տեսել Լևոն Խաչիկյանի «Աշխատությունների» երկրորդ հատորը Լույս է տեսել Արփինե Սիմոնյանի «Ոսկանեան Աստուածաշնչի պատկերները» աշխատությունը Նոր հրատարակություն Լույս Է տեսել Քրիստինե Կոստիկյանի «Ցուցակ Մատենադարանի պարսկերեն ձեռագրերի» աշխատությունը Լույս է տեսել «Ցուցակ Մատենադարանի եբրայերէն ձեռագրաց» հայերեն-անգլերեն երկլեզու ձեռագրացուցակը Լույս է տեսել Գրիգոր Նարեկացու տաղերի, գանձերի ու ներբողների անգլերեն թարգմանությունը Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Ավետ Ավետիսյանի «Մեսրոպ Խիզանցու «Սուրբ Ծաղիկ» Ավետարանը» ալբոմ-ուսումնասիրությունը Վերահրատարակվել է Սեն Արևշատյանի ուսումնասիրությունը Լույս է տեսել Մատենադարանի աշխատակիցների ևս 3 աշխատություն Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Ստեփանոս Երեց Հազարջրիբեցու «Հանգիտագիրք» մատյանի բնագիրը

Для СМИ

Для получения сведений о деятельности Матенадарана обращаться
Эл. адрес: pr.matenadaran@gmail.com
Тел.: +374-10-513065

Выставочный зал: +374-10-562578
Билетная касса: +374-10-513014
Приемная: ` +374-10-513000

Социальные сети


Цифровые ресурсы

Видеоматериалы

Ереван Карта

ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հրաչյա Թամրազյան, «Սրբադասված Հիշողություն», Երևան, «Նաիրի», 148 էջ։

«Նաիրի» հրատարակչությունը լույս է ընծայել Հրաչյա Թամրազյանի «Սրբադասված Հիշողություն» բանաստեղծությունների ժողովածուն, որը նվիրված է Հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին։ Ներկայացնում ենք ժողովածուի նախաբանը և  «Մաշտոցյան Մատենադարան» բանաստեղծությունը։

Գիրքը յուրովի խոնարհում է մարդկային Հիշողությանը։
Մենք վերապրում ենք Հիշողությունն - իբրև Աստվածություն կամ աստվածամերձ ոլորտ՝ ուր կայանում է Հոգևոր Հայրենիքը՝ իբրև գոյության կենսական թաղանթ, իբրև համընդհանուր հիշողություն, որի զգացողությունը չի լքում մեզ - սա իմաստասիրություն չէ կյանքի ու մահվան մասին, այլ կենդանի թրթիռ, կենսազգացողություն, մի յուրատեսակ գերզգայարան կամ սնուցիչ զգայարան, որ ժամանակի առաձգական, քաոսային խոռոչները՝ ակնթարթորեն անհետացող՝  լցնում է կենսական տարածականությամբ՝ դեմք ու կերպ տալով նրան - նա ձև է տալիս անձևությանը, հետագիծ է տալիս անհետացող իրականությանը - նա արարում է կյանքը ոչնչից, նա է պահպանում կյանքի թրթիռն ու գոյության հյուլեն և հաճախ ինքնահրկիզվելով ուղեծիր է բացում գալիքում - մի նոր ներտիեզերք, որն անթեղում է անցյալը՝ այն վերակենդանացնելու և վերապրելու առաքելությամբ։
Հոգիների շրջապտույտ, ինքնասույզ համաստեղություններ և միգամածներ, որ մարդեղացած տիեզերքը վերածում են ներաշխարհի, որը պահպանում է Աստծո ոտնահետքերը։
Նա հույսի միակ աղբյուրն է, որ ձգելով նրա թելը, ամեն ինչ առնում է իր հյուսվածքի մեջ, անգամ աղետալի իրականությունը, որին ինքնափլուզման կիրքն է տիրում։ Նա սերմանում է կրկին մարդկային սերունդները, որ դարե՜ր-դարե՜ր մարդախոշոշ մոլոքի զոհերն են դարձել...
Հիշողության  մուսաներն են հազարամյակներով հնչեցնում տրտմության սաղմոսներն, աղոթքներն ու ողբերգերը - որպես սպեղանի ապրողներին, ի հիշատակ անցավորների... Եվ այդ սաղմոսներն ապաքինում են մեզ, քանի որ պարածածկում են կյանքը մի այլ հիշողությամբ։
Այս լուսածիրում, ահա, կայանում է մարդկային կյանքը, և հոգիներն ու ճակատագրերը միանում են իրար...
Եվ նրա հյուսվածքներում է, որ Խոսքը դառնում է Հիշատակարան, ողբը վերածվում է օրհներգի։
Նվիրվում է Հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին։
Հրաչյա ԹամրազյանՄԱՇՏՈՑՅԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Այս անձեռակերտ լույսի տաճարում
Բյուր սերունդներն են հանդիպում իրար,
Եվ հիշողության թաքուն հանճարն է
Մեզ ուղևորել հանդիպման այս վայրն՝

Առլեցուն խոսքի սուրբ ղողանջներով,
Արձագանքներով անցյալ ու գալիք,
Նա մեր խելահեղ արյան կանչերով,
Իբրև մայր ակունք, իբրև արարիչ

Հուներ է բացում հավերժի համար,
Որ ցեղի արյունն անապակ հոսի,
Ու հանուն կյանքի հավերժ արարման
Ապավինում ենք սրբազան խոսքին:

Մենք մեր անցյալն ենք հար ոգեկոչում
Ու մխրճվում ենք սիրտը գալիքի,
Այս սուրբ մատյանում ոչինչ չի կորչում,
Ու մշտարթուն են բառերը գրքի:

Ու հիշողության անմեռ մատյանում
Հարատևում է խոսքը հավերժող,
Ու մեր ողբաձայն ասքն է բարձրանում.
– Այդ խորաններում սո՛ւրբ է ամեն զոհ:

Այս խորաններում ոչինչ չի՛ մեռնում,
Լոկ խոսքն է մի պահ ահից համրանում,
Ապա հնչում է սերնդեսերունդ,
Ապա հնչում է անուն առ անուն,

Ու խտանում է տիեզերքը խուլ,
Ու սկսում է ընդերքը դողալ,
Այդ մեր խենթացած արյունն է երգում –
– Ողբա՛մ մեռելոց, կոչե՛մ ապրողաց –

Եվ հիշողության այս սուրբ տաճարում
Ապաքինվում են վերքերը բոլոր,
Ու ոչինչ, ոչինչ մեզ չի բաժանում,
Ու սերունդները բոլոր հին ու նոր

Հուներ են բացում գալիքի համար,
Ու խտանում է միգամածը մեր,
Որ գոյանան մեր աստղերը անմար,
Մեր արեգակը, որ դեռ չի ծնվել,

Որ խորանի պես վիշտն արձանանա,
Որ սա լինի մեր ողբերգը վերջին,
Ու սուրբ մրմունջներն այստեղ բարձրանան
Հանուն միության, հանուն հավերժի…

Օ, հիշողության սրբազան տաճար,
Թող ես տառ դառնամ կենաց մատյանում,
Որ միշտ ղողանջի ասքն հազարաձայն,
Որ մենք չմնանք անհուշ անցյալում,

Որ մեր սերմերը ծիլեր արձակեն,
Որ շառավիղներ ձգենք գալիքում,
Որ մեր ձայները հար արձագանքեն
Հոգու հավերժող մեր Հայրենիքում…