Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն. «Հին հունական առասպելների արձագանքները հայ միջնադարյան մատենագրության մեջ» Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լուսաբանման հրավեր «Հիշողության կերպարանքները» III միջազգային սեմինար Հայագիտական Ուսումնասիրությունների Միջազգային Ընկերության 13-րդ Ընդհանուր գիտաժողովը Միսաք Գոչունյանի «Օրուան Մտածումներ» ժողովածուին նվիրված գիտաժողով... Լույս է տեսել Ձեռագրերի Մայր ցուցակի 8-րդ հատորը Լույս Է տեսել «Մատենագիրք Հայոց» մատենաշարի Ժէ հատորը Մատենադարանը լույս է ընծայել «Մատենագիրք Հայոց» մատենաշարի ԺԹ հատորը Նոր հրատարակություն Գիտաժողով Մատենադարանում Նոր հրատարակություն. «Պարականոն բնագրեր ու ավանդություններ». Մայքլ Սթոուն Նոր հրատարակություն. «Արցախի մանրանկարչական արվեստը» «ՀԻՇՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԵՐՊԱՐԱՆՔՆԵՐԸ» IV միջազգային սեմինար Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Տեղի կունենա գիտաժողով Մատենադարանում Նոր հրատարակություն Լույս Է տեսել «Մատենագիրք Հայոց» Մատենաշարի Ի հատորը Մատենադարանում «Այնթապի ասեղնագործությունը» գրքի շնորհանդեսով մեկնարկեց նույն թեմայով ժամանակավոր ցուցադրությունը ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ. «ԴԱՐԻ ԿՈՂՈՊՈՒՏԸ. ՀԱՅԵՐԻ ՈՒՆԵԶՐԿՈՒՄԸ ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 1914-1923 ԹԹ.» Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Տեղի կունենա գիտաժողով՝ նվիրած պատմական Տայք նահանգին Նոր հրատարակություն «Նարեկացիական ընթերցումներ» Մատենադարանում Տեղի կունենա «Հիշողության կերպարանքները» միջազգային հինգերորդ գիտաժողովը Լույս է տեսել Էմմա Կորխմազյանի «Բարձր Հայքի մանրանկարչությունը ԺԱ.-ԺԴ. դդ.» գիրքը Նոր հրատարակություն Տեղի կունենա Մատենադարանի երիտասարդ գիտաշխատողների առաջին գիտաժողովը Մատենադարանում տեղի կունենա Ոսկան Երևանցուն նվիրված սեմինար Վերահրատարակվել է Սեն Արևշատյանի ուսումնասիրությունը «Պատմական Տայք. պատմություն, մշակույթ, դավանանք», 22-24 հունիսի, 2016 թ. Բանբեր Մատենադարանի N22 Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Հրաչյա Թամրազյանի «Գրիգոր Նարեկացին եվ Նարեկյան դպրոցը» ուսումնասիրության երկրորդ հատորը «Նարեկացիական ընթերցումներ» 2-րդ միջազգային գիտաժողով Լույս է տեսել «Գրիգոր Նարեկացին հայ ձեռագրական արվեստում» գիրքը Լույս է տեսել «Միքայել անվամբ ԺԷ. դարի երկու գրիչ» գիրքը Հրատարակվել է «Հայոց Ցեղասպանության թեման թատրոնում (1895-2015)» գիրքը Լույս է տեսել Մատենադարանի աշխատակիցների ևս 3 աշխատություն Մատենադարանում տեղի կունենա գիտաժողով` նվիրված հայերեն առաջին տպագիր Աստվածաշնչի հրատարակման 350-ամյակին Հայաստանում առաջին անգամ կկազմակերպվի արաբատառ ձեռագրերի նկարագրման ներածական դասընթաց Գիտագործնական սեմինար և թեմատիկ վարժանք` Մատենադարանում Միջազգային սեմինար Մատենադարանում

Թվային ռեսուրսներ

Անոնս


Տեսանյութ

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ՝ ՆՎԻՎԱԾ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԱՅՔ ՆԱՀԱՆԳԻՆ


  Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ Մատենադարանը Հայաստանի Բյուզանդագիտական ազգային կոմիտեի հետ համատեղ կազմակերպում է միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված պատմական Տայք նահանգին՝ «Պատմական Տայք. պատմություն, մշակույթ, դավանաբանություն», որը տեղի կունենա 2016 թ. հունիսի 22-24-ին Երևանում: Հունիսի 25-27-ին նախատեսվում է այցելություն պատմական Տայքի հայ-քաղկեդոնական հուշարձանները:
  Գիտաժողովի հետաքրքրության շրջանակներն ընդգրկում են հետևյալ թեմաները՝
  • Տայքը հին շրջանում
  • Տայքը Մամիկոնյանների և Բագրատունիների շրջանում
  • Տայք, Վիրք և Բյուզանդիա
  • Տայքի մշակույթը և ճարտարապետությունը
  • Տայքի հայ-քաղկեդոնական հուշարձանները
  • Տայքի Նոր շրջանի էթնիկ և դավանաբանական նկարագիրը
  • Տայքի և նրա մշակույթի ուսումնասիրության պատմություն
  Աշխատանքային լեզուներն են՝ հայերենը, ռուսերենը, անգլերենը և ֆրանսերենը: Զեկուցումների հիմնադրույթները կհրատարակվեն: Գիտաժողովի օտարերկրյա մասնակիցներին  ֆինանսական աջակցության հարցի վերաբերյալ կլինի հավելյալ հայտարարություն: Մասնակցության անդամավճար չի նախատեսվում:
  Խնդրում ենք գիտաժողովի մասնակցության հայտը (վերնագիրը՝ հակիրճ ծանոթագրությամբ, 70 բառ) ներկայացնել մինչև 2015 թ. հոկտեմբերի 15-ը՝ հետևյալ էլ. հասցեներով՝ zaruhy@yandex.ruarpineas@gmail.com:
  Կազմկոմիտեի կողմից կկատարվի թեմաների ընտրություն, որի մասին կտեղեկացվի մինչև նոյեմբերի 15-ը:

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի
գիտահետազոտական ինստիտուտ


'