Նոր հրատարակություն Լույս Է տեսել «Մատենագիրք Հայոց» մատենաշարի Ժէ հատորը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ. «ԴԱՐԻ ԿՈՂՈՊՈՒՏԸ. ՀԱՅԵՐԻ ՈՒՆԵԶՐԿՈՒՄԸ ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 1914-1923 ԹԹ.» Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Էմմա Կորխմազյանի «Բարձր Հայքի մանրանկարչությունը ԺԱ.-ԺԴ. դդ.» գիրքը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն. «Արցախի մանրանկարչական արվեստը» Նոր հրատարակություն. «Պարականոն բնագրեր ու ավանդություններ». Մայքլ Սթոուն Նոր հրատարակություն. «Հին հունական առասպելների արձագանքները հայ միջնադարյան մատենագրության մեջ» Մատենադարանը լույս է ընծայել «Մատենագիրք Հայոց» մատենաշարի ԺԹ հատորը Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Ձեռագրերի Մայր ցուցակի 8-րդ հատորը Լույս է տեսել «Գրիգոր Նարեկացին հայ ձեռագրական արվեստում» գիրքը Լույս Է տեսել «Մատենագիրք Հայոց» Մատենաշարի Ի հատորը Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Կարեն Մաթևոսյանի «Նորավանքի վիմագրերը և հիշատակարանները» գիրքը Լույս է տեսել Աննա Օհանջանյանի «Տօնապատճառ ժողովածու. Մաս Ա.» աշխատությունը Լույս է տեսել Անահիտ Աստոյանի «Բուրսայի նահանգի հայության տնտեսական վիճակը և նյութական կորուստները Հայոց ցեղասպանության տարիներին» ուսումնասիրությունը: Լույս է տեսել Լևոն Խաչիկյանի «Աշխատությունների» երկրորդ հատորը Լույս է տեսել Արփինե Սիմոնյանի «Ոսկանեան Աստուածաշնչի պատկերները» աշխատությունը Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Արսեն Հարությունյանի «Խոր Վիրապ. Պատմությունը, ձեռագրական և վիմագրական ժառանգությունը» աշխատությունը Լույս Է տեսել Քրիստինե Կոստիկյանի «Ցուցակ Մատենադարանի պարսկերեն ձեռագրերի» աշխատությունը Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Գրիգոր Նարեկացու տաղերի, գանձերի ու ներբողների անգլերեն թարգմանությունը «ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ» N24 Լույս է տեսել Ավետ Ավետիսյանի «Մեսրոպ Խիզանցու «Սուրբ Ծաղիկ» Ավետարանը» ալբոմ-ուսումնասիրությունը Վերահրատարակվել է Սեն Արևշատյանի ուսումնասիրությունը Լույս է տեսել Մատենադարանի աշխատակիցների ևս 3 աշխատություն Հրատարակվել է «Հայոց Ցեղասպանության թեման թատրոնում (1895-2015)» գիրքը Լույս է տեսել «Միքայել անվամբ ԺԷ. դարի երկու գրիչ» գիրքը Լույս է տեսել Հրաչյա Թամրազյանի «Գրիգոր Նարեկացին եվ Նարեկյան դպրոցը» ուսումնասիրության երկրորդ հատորը Նոր հրատարակություն Բանբեր Մատենադարանի N22 Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել «Ցուցակ Մատենադարանի եբրայերէն ձեռագրաց» հայերեն-անգլերեն երկլեզու ձեռագրացուցակը

Թվային ռեսուրսներ

Անոնս


Տեսանյութ

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ՝ ՆՎԻՎԱԾ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԱՅՔ ՆԱՀԱՆԳԻՆ


  Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ Մատենադարանը Հայաստանի Բյուզանդագիտական ազգային կոմիտեի հետ համատեղ կազմակերպում է միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված պատմական Տայք նահանգին՝ «Պատմական Տայք. պատմություն, մշակույթ, դավանաբանություն», որը տեղի կունենա 2016 թ. հունիսի 22-24-ին Երևանում: Հունիսի 25-27-ին նախատեսվում է այցելություն պատմական Տայքի հայ-քաղկեդոնական հուշարձանները:
  Գիտաժողովի հետաքրքրության շրջանակներն ընդգրկում են հետևյալ թեմաները՝
  • Տայքը հին շրջանում
  • Տայքը Մամիկոնյանների և Բագրատունիների շրջանում
  • Տայք, Վիրք և Բյուզանդիա
  • Տայքի մշակույթը և ճարտարապետությունը
  • Տայքի հայ-քաղկեդոնական հուշարձանները
  • Տայքի Նոր շրջանի էթնիկ և դավանաբանական նկարագիրը
  • Տայքի և նրա մշակույթի ուսումնասիրության պատմություն
  Աշխատանքային լեզուներն են՝ հայերենը, ռուսերենը, անգլերենը և ֆրանսերենը: Զեկուցումների հիմնադրույթները կհրատարակվեն: Գիտաժողովի օտարերկրյա մասնակիցներին  ֆինանսական աջակցության հարցի վերաբերյալ կլինի հավելյալ հայտարարություն: Մասնակցության անդամավճար չի նախատեսվում:
  Խնդրում ենք գիտաժողովի մասնակցության հայտը (վերնագիրը՝ հակիրճ ծանոթագրությամբ, 70 բառ) ներկայացնել մինչև 2015 թ. հոկտեմբերի 15-ը՝ հետևյալ էլ. հասցեներով՝ zaruhy@yandex.ruarpineas@gmail.com:
  Կազմկոմիտեի կողմից կկատարվի թեմաների ընտրություն, որի մասին կտեղեկացվի մինչև նոյեմբերի 15-ը:

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի
գիտահետազոտական ինստիտուտ


'