Լույս Է տեսել «Մատենագիրք Հայոց» մատենաշարի Ժէ հատորը Լույս է տեսել «Գրիգոր Նարեկացին հայ ձեռագրական արվեստում» գիրքը Լույս է տեսել Ձեռագրերի Մայր ցուցակի 8-րդ հատորը Նոր հրատարակություն Մատենադարանը լույս է ընծայել «Մատենագիրք Հայոց» մատենաշարի ԺԹ հատորը Նոր հրատարակություն. «Հին հունական առասպելների արձագանքները հայ միջնադարյան մատենագրության մեջ» Նոր հրատարակություն. «Պարականոն բնագրեր ու ավանդություններ». Մայքլ Սթոուն Նոր հրատարակություն. «Արցախի մանրանկարչական արվեստը» Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս Է տեսել «Մատենագիրք Հայոց» Մատենաշարի Ի հատորը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ. «ԴԱՐԻ ԿՈՂՈՊՈՒՏԸ. ՀԱՅԵՐԻ ՈՒՆԵԶՐԿՈՒՄԸ ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 1914-1923 ԹԹ.» Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Մատենադարանի աշխատակիցների ևս 3 աշխատություն Լույս է տեսել Արփինե Սիմոնյանի «Ոսկանեան Աստուածաշնչի պատկերները» աշխատությունը Լույս է տեսել Էմմա Կորխմազյանի «Բարձր Հայքի մանրանկարչությունը ԺԱ.-ԺԴ. դդ.» գիրքը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Բանբեր Մատենադարանի N22 Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Հրաչյա Թամրազյանի «Գրիգոր Նարեկացին եվ Նարեկյան դպրոցը» ուսումնասիրության երկրորդ հատորը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Հրատարակվել է «Հայոց Ցեղասպանության թեման թատրոնում (1895-2015)» գիրքը Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Ավետ Ավետիսյանի «Մեսրոպ Խիզանցու «Սուրբ Ծաղիկ» Ավետարանը» ալբոմ-ուսումնասիրությունը Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Գրիգոր Նարեկացու տաղերի, գանձերի ու ներբողների անգլերեն թարգմանությունը Լույս է տեսել «Ցուցակ Մատենադարանի եբրայերէն ձեռագրաց» հայերեն-անգլերեն երկլեզու ձեռագրացուցակը Լույս Է տեսել Քրիստինե Կոստիկյանի «Ցուցակ Մատենադարանի պարսկերեն ձեռագրերի» աշխատությունը Լույս է տեսել Արսեն Հարությունյանի «Խոր Վիրապ. Պատմությունը, ձեռագրական և վիմագրական ժառանգությունը» աշխատությունը Վերահրատարակվել է Սեն Արևշատյանի ուսումնասիրությունը Լույս է տեսել «Միքայել անվամբ ԺԷ. դարի երկու գրիչ» գիրքը

Թվային ռեսուրսներ

Անոնս


Տեսանյութ

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ՝ ՆՎԻՎԱԾ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԱՅՔ ՆԱՀԱՆԳԻՆ


  Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ Մատենադարանը Հայաստանի Բյուզանդագիտական ազգային կոմիտեի հետ համատեղ կազմակերպում է միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված պատմական Տայք նահանգին՝ «Պատմական Տայք. պատմություն, մշակույթ, դավանաբանություն», որը տեղի կունենա 2016 թ. հունիսի 22-24-ին Երևանում: Հունիսի 25-27-ին նախատեսվում է այցելություն պատմական Տայքի հայ-քաղկեդոնական հուշարձանները:
  Գիտաժողովի հետաքրքրության շրջանակներն ընդգրկում են հետևյալ թեմաները՝
  • Տայքը հին շրջանում
  • Տայքը Մամիկոնյանների և Բագրատունիների շրջանում
  • Տայք, Վիրք և Բյուզանդիա
  • Տայքի մշակույթը և ճարտարապետությունը
  • Տայքի հայ-քաղկեդոնական հուշարձանները
  • Տայքի Նոր շրջանի էթնիկ և դավանաբանական նկարագիրը
  • Տայքի և նրա մշակույթի ուսումնասիրության պատմություն
  Աշխատանքային լեզուներն են՝ հայերենը, ռուսերենը, անգլերենը և ֆրանսերենը: Զեկուցումների հիմնադրույթները կհրատարակվեն: Գիտաժողովի օտարերկրյա մասնակիցներին  ֆինանսական աջակցության հարցի վերաբերյալ կլինի հավելյալ հայտարարություն: Մասնակցության անդամավճար չի նախատեսվում:
  Խնդրում ենք գիտաժողովի մասնակցության հայտը (վերնագիրը՝ հակիրճ ծանոթագրությամբ, 70 բառ) ներկայացնել մինչև 2015 թ. հոկտեմբերի 15-ը՝ հետևյալ էլ. հասցեներով՝ zaruhy@yandex.ruarpineas@gmail.com:
  Կազմկոմիտեի կողմից կկատարվի թեմաների ընտրություն, որի մասին կտեղեկացվի մինչև նոյեմբերի 15-ը:

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի
գիտահետազոտական ինստիտուտ


'