Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Ձեռագրերի Մայր ցուցակի 8-րդ հատորը Նոր հրատարակություն Մատենադարանը լույս է ընծայել «Մատենագիրք Հայոց» մատենաշարի ԺԹ հատորը Նոր հրատարակություն. «Հին հունական առասպելների արձագանքները հայ միջնադարյան մատենագրության մեջ» Նոր հրատարակություն. «Պարականոն բնագրեր ու ավանդություններ». Մայքլ Սթոուն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել «Գրիգոր Նարեկացին հայ ձեռագրական արվեստում» գիրքը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս Է տեսել «Մատենագիրք Հայոց» Մատենաշարի Ի հատորը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ. «ԴԱՐԻ ԿՈՂՈՊՈՒՏԸ. ՀԱՅԵՐԻ ՈՒՆԵԶՐԿՈՒՄԸ ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 1914-1923 ԹԹ.» Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն. «Արցախի մանրանկարչական արվեստը» Լույս է տեսել «Միքայել անվամբ ԺԷ. դարի երկու գրիչ» գիրքը Լույս է տեսել Էմմա Կորխմազյանի «Բարձր Հայքի մանրանկարչությունը ԺԱ.-ԺԴ. դդ.» գիրքը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս Է տեսել «Մատենագիրք Հայոց» մատենաշարի Ժէ հատորը Բանբեր Մատենադարանի N22 Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս Է տեսել Քրիստինե Կոստիկյանի «Ցուցակ Մատենադարանի պարսկերեն ձեռագրերի» աշխատությունը Հրատարակվել է «Հայոց Ցեղասպանության թեման թատրոնում (1895-2015)» գիրքը Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Մատենադարանի աշխատակիցների ևս 3 աշխատություն Վերահրատարակվել է Սեն Արևշատյանի ուսումնասիրությունը Լույս է տեսել Ավետ Ավետիսյանի «Մեսրոպ Խիզանցու «Սուրբ Ծաղիկ» Ավետարանը» ալբոմ-ուսումնասիրությունը Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Գրիգոր Նարեկացու տաղերի, գանձերի ու ներբողների անգլերեն թարգմանությունը Լույս է տեսել «Ցուցակ Մատենադարանի եբրայերէն ձեռագրաց» հայերեն-անգլերեն երկլեզու ձեռագրացուցակը Լույս է տեսել Հրաչյա Թամրազյանի «Գրիգոր Նարեկացին եվ Նարեկյան դպրոցը» ուսումնասիրության երկրորդ հատորը

Թվային ռեսուրսներ

Անոնս


Տեսանյութ

ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ


  «Եղեռնապատում Փոքուն Հայոց և նորին մեծի մայրաքաղաքին Սեբաստիոյ», հեղինակ՝ Գուժկան Սեբաստիո (Կ. Գաբիկյան), թարգմանիչ՝ Քնարիկ Տեր-Դավթյան, Երևան, «Նաիրի», 2015թ.։

  Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ Մատենադարանը լույս է ընծայել «Եղեռնապատում Փոքուն Հայոց և նորին մեծի մայրաքաղաքին Սեբաստիոյ» գրքի ռուսերեն թարգմանությունը։ Հեղինակն է գիտնական, փիլիսոփա և մանկավարժ Կարապետ Գաբիկյանը, իսկ գիրքը հայերենից ռուսերեն թարգմանել է բանասիրության դոկտոր Քնարիկ Տեր-Դավթյանը։ Այն նվիրված է Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին։
 Գրքում ականատեսի աչքերով ներկայացված են Փոքր Հայքի, մասնավորապես՝ Սեբաստիա մայրաքաղաքի հայ բնակչության բռնագաղթն ու 350.000 հայերի ոչնչացման պատմությունը։  Հեղինակն այդ բռնագաղթից փրկվածներից մեկն էր, ով իր տեսածը հանձնեց թղթին՝ ստեղծելով պատմական մեծ արժեք ունեցող այս գիրքը։ Այն համարվում է հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ  առաջին արժեքավոր գրքերից մեկը, որը բազմակողմանիորեն ներկայացնում է պատմական իրադարձություններն ու փաստերը։
 Գիրքն առաջին անգամ հրատարակվել է 1924 թ. Բոստոնում։ Գաբիկյանը մեծապես գիտակցում էր իր գրքի նշանակությունն ու արժեքը։ Նա գրում է, որ հայերի բռնագաղթի մասին մինչ այդ գրված նյութերը մասնակի բնույթ էին կրում, որոնցում Փոքր Հայքի և Սեբաստիայի մասին հպանցիկ է հիշատակվում։ Նա համոզված էր, որ մի օր հայոց բռնագաղթի մասին ամբողջական պատմություն կստեղծվի, որի համար իր գիրքը հիմնական աղբյուրներից մեկը կհանդիսանա։

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի
գիտահետազոտական ինստիտուտ
'