Լույս Է տեսել «Մատենագիրք Հայոց» մատենաշարի Ժէ հատորը Լույս է տեսել «Գրիգոր Նարեկացին հայ ձեռագրական արվեստում» գիրքը Լույս է տեսել Ձեռագրերի Մայր ցուցակի 8-րդ հատորը Նոր հրատարակություն Մատենադարանը լույս է ընծայել «Մատենագիրք Հայոց» մատենաշարի ԺԹ հատորը Նոր հրատարակություն. «Հին հունական առասպելների արձագանքները հայ միջնադարյան մատենագրության մեջ» Նոր հրատարակություն. «Պարականոն բնագրեր ու ավանդություններ». Մայքլ Սթոուն Նոր հրատարակություն. «Արցախի մանրանկարչական արվեստը» Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս Է տեսել «Մատենագիրք Հայոց» Մատենաշարի Ի հատորը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ. «ԴԱՐԻ ԿՈՂՈՊՈՒՏԸ. ՀԱՅԵՐԻ ՈՒՆԵԶՐԿՈՒՄԸ ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 1914-1923 ԹԹ.» Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Մատենադարանի աշխատակիցների ևս 3 աշխատություն Լույս է տեսել Արփինե Սիմոնյանի «Ոսկանեան Աստուածաշնչի պատկերները» աշխատությունը Լույս է տեսել Էմմա Կորխմազյանի «Բարձր Հայքի մանրանկարչությունը ԺԱ.-ԺԴ. դդ.» գիրքը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Բանբեր Մատենադարանի N22 Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Հրաչյա Թամրազյանի «Գրիգոր Նարեկացին եվ Նարեկյան դպրոցը» ուսումնասիրության երկրորդ հատորը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Հրատարակվել է «Հայոց Ցեղասպանության թեման թատրոնում (1895-2015)» գիրքը Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Ավետ Ավետիսյանի «Մեսրոպ Խիզանցու «Սուրբ Ծաղիկ» Ավետարանը» ալբոմ-ուսումնասիրությունը Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Գրիգոր Նարեկացու տաղերի, գանձերի ու ներբողների անգլերեն թարգմանությունը Լույս է տեսել «Ցուցակ Մատենադարանի եբրայերէն ձեռագրաց» հայերեն-անգլերեն երկլեզու ձեռագրացուցակը Լույս Է տեսել Քրիստինե Կոստիկյանի «Ցուցակ Մատենադարանի պարսկերեն ձեռագրերի» աշխատությունը Լույս է տեսել Արսեն Հարությունյանի «Խոր Վիրապ. Պատմությունը, ձեռագրական և վիմագրական ժառանգությունը» աշխատությունը Վերահրատարակվել է Սեն Արևշատյանի ուսումնասիրությունը Լույս է տեսել «Միքայել անվամբ ԺԷ. դարի երկու գրիչ» գիրքը

Թվային ռեսուրսներ

Անոնս


Տեսանյութ

ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ. «ՊԱՐԱԿԱՆՈՆ ԲՆԱԳՐԵՐ ՈՒ ԱՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՄԱՅՔԼ ՍԹՈՈՒՆ

  Մաշտոցի անվան Մատենադարանը հրատարակել է Երուսաղեմի հայագիտական կենտրոնի հիմնադիր, պրոֆեսոր Մայքլ Սթոունի «Պարականոն բնագրեր  և ավանդություններ»  գրքի հայերեն  թարգմանությունը:  Սույն հրատարակությունում ընդգրկված են մոտ կես դարվա ընթացքում հավաքված կարճ բնագրեր, որոնցից ոչ բոլորն են հրապարակված եղել հայագիտական հանդեսներում կամ արժանացել հայագետների ուշադրությանը: Այս ձեռնարկում ընդգրկված պարականոն բնագրերն ու ավանդությունները ուշագրավ են նրանով, որ կարող են լույս սփռել բանաստեղծության, պատկերագրության և մեկնողական գրականության վրա: Գրքում  ընդգրկված բնագրերի մի մասի օգնությամբ հնարավոր է լուսաբանել հայերի՝ աստվածաշնչյան պատմությունների ընկալումներն ու լուսաբանումները: Այս աշխատության մեջ ընդգրկված գրեթե բոլոր բնագրերը հրատարակվել են անգլերենով՝ որպես կանոն՝ ընդարձակ առաջաբանով և ծանոթագրություններով: Յուրաքանչյուր բնագրից առաջ թվարկված են տվյալ բնագրին վերաբերող գրքերի ու հոդվածների ցանկեր՝ նաև ծանոթագրություն, ինչը հնարավորություն է տալիս ընթերցողներին ստանալ ավելի մանրամասն ու ամբողջական տեղեկատվություն իրենց հետաքրքրող թեմայի վերաբերյալ: Այս գրքի նպատակն է մասնագետ և ոչ մասնագետ ընթերցողին առաջարկել օգտագործման համար հարմար ձեռնարկ: Գրքի գիտական թարգմանությունն անգլերենից հայերեն իրականացրել է Ա. Թոփչյանը: Հեղինակն իր այս աշխատասիրությունը նվիրել է Մաշտոցի անվան Մատենդարանին, որը նպաստում է հայագիտության զարգացմանը ողջ աշխարհում:
  Մաշտոցի անվան Մատենադարանը և «Մատենադարանի բարեկամներ» հիմնադրամը երախտագիտություն են հայտնում բարերար Մաքսիմ Հակոբյանին՝ սույն աշխատության հրատարակությունը հովանավորելու համար:

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի
գիտահետազոտական ինստիտուտ'