Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Ձեռագրերի Մայր ցուցակի 8-րդ հատորը Նոր հրատարակություն Մատենադարանը լույս է ընծայել «Մատենագիրք Հայոց» մատենաշարի ԺԹ հատորը Նոր հրատարակություն. «Հին հունական առասպելների արձագանքները հայ միջնադարյան մատենագրության մեջ» Նոր հրատարակություն. «Պարականոն բնագրեր ու ավանդություններ». Մայքլ Սթոուն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել «Գրիգոր Նարեկացին հայ ձեռագրական արվեստում» գիրքը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս Է տեսել «Մատենագիրք Հայոց» Մատենաշարի Ի հատորը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ. «ԴԱՐԻ ԿՈՂՈՊՈՒՏԸ. ՀԱՅԵՐԻ ՈՒՆԵԶՐԿՈՒՄԸ ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 1914-1923 ԹԹ.» Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն. «Արցախի մանրանկարչական արվեստը» Լույս է տեսել «Միքայել անվամբ ԺԷ. դարի երկու գրիչ» գիրքը Լույս է տեսել Էմմա Կորխմազյանի «Բարձր Հայքի մանրանկարչությունը ԺԱ.-ԺԴ. դդ.» գիրքը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս Է տեսել «Մատենագիրք Հայոց» մատենաշարի Ժէ հատորը Բանբեր Մատենադարանի N22 Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս Է տեսել Քրիստինե Կոստիկյանի «Ցուցակ Մատենադարանի պարսկերեն ձեռագրերի» աշխատությունը Հրատարակվել է «Հայոց Ցեղասպանության թեման թատրոնում (1895-2015)» գիրքը Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Մատենադարանի աշխատակիցների ևս 3 աշխատություն Վերահրատարակվել է Սեն Արևշատյանի ուսումնասիրությունը Լույս է տեսել Ավետ Ավետիսյանի «Մեսրոպ Խիզանցու «Սուրբ Ծաղիկ» Ավետարանը» ալբոմ-ուսումնասիրությունը Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Գրիգոր Նարեկացու տաղերի, գանձերի ու ներբողների անգլերեն թարգմանությունը Լույս է տեսել «Ցուցակ Մատենադարանի եբրայերէն ձեռագրաց» հայերեն-անգլերեն երկլեզու ձեռագրացուցակը Լույս է տեսել Հրաչյա Թամրազյանի «Գրիգոր Նարեկացին եվ Նարեկյան դպրոցը» ուսումնասիրության երկրորդ հատորը

Թվային ռեսուրսներ

Անոնս


Տեսանյութ

ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ. «ՊԱՐԱԿԱՆՈՆ ԲՆԱԳՐԵՐ ՈՒ ԱՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՄԱՅՔԼ ՍԹՈՈՒՆ

  Մաշտոցի անվան Մատենադարանը հրատարակել է Երուսաղեմի հայագիտական կենտրոնի հիմնադիր, պրոֆեսոր Մայքլ Սթոունի «Պարականոն բնագրեր  և ավանդություններ»  գրքի հայերեն  թարգմանությունը:  Սույն հրատարակությունում ընդգրկված են մոտ կես դարվա ընթացքում հավաքված կարճ բնագրեր, որոնցից ոչ բոլորն են հրապարակված եղել հայագիտական հանդեսներում կամ արժանացել հայագետների ուշադրությանը: Այս ձեռնարկում ընդգրկված պարականոն բնագրերն ու ավանդությունները ուշագրավ են նրանով, որ կարող են լույս սփռել բանաստեղծության, պատկերագրության և մեկնողական գրականության վրա: Գրքում  ընդգրկված բնագրերի մի մասի օգնությամբ հնարավոր է լուսաբանել հայերի՝ աստվածաշնչյան պատմությունների ընկալումներն ու լուսաբանումները: Այս աշխատության մեջ ընդգրկված գրեթե բոլոր բնագրերը հրատարակվել են անգլերենով՝ որպես կանոն՝ ընդարձակ առաջաբանով և ծանոթագրություններով: Յուրաքանչյուր բնագրից առաջ թվարկված են տվյալ բնագրին վերաբերող գրքերի ու հոդվածների ցանկեր՝ նաև ծանոթագրություն, ինչը հնարավորություն է տալիս ընթերցողներին ստանալ ավելի մանրամասն ու ամբողջական տեղեկատվություն իրենց հետաքրքրող թեմայի վերաբերյալ: Այս գրքի նպատակն է մասնագետ և ոչ մասնագետ ընթերցողին առաջարկել օգտագործման համար հարմար ձեռնարկ: Գրքի գիտական թարգմանությունն անգլերենից հայերեն իրականացրել է Ա. Թոփչյանը: Հեղինակն իր այս աշխատասիրությունը նվիրել է Մաշտոցի անվան Մատենդարանին, որը նպաստում է հայագիտության զարգացմանը ողջ աշխարհում:
  Մաշտոցի անվան Մատենադարանը և «Մատենադարանի բարեկամներ» հիմնադրամը երախտագիտություն են հայտնում բարերար Մաքսիմ Հակոբյանին՝ սույն աշխատության հրատարակությունը հովանավորելու համար:

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի
գիտահետազոտական ինստիտուտ'