Մատենադարանը լույս է ընծայել «Մատենագիրք Հայոց» մատենաշարի ԺԹ հատորը Նոր հրատարակություն. «Հին հունական առասպելների արձագանքները հայ միջնադարյան մատենագրության մեջ» Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լուսաբանման հրավեր «Հիշողության կերպարանքները» III միջազգային սեմինար Հայագիտական Ուսումնասիրությունների Միջազգային Ընկերության 13-րդ Ընդհանուր գիտաժողովը Միսաք Գոչունյանի «Օրուան Մտածումներ» ժողովածուին նվիրված գիտաժողով... Մատենադարանում տեղի կունենա Ոսկան Երևանցուն նվիրված սեմինար Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս Է տեսել «Մատենագիրք Հայոց» Մատենաշարի Ի հատորը Գիտաժողով Մատենադարանում Նոր հրատարակություն. «Պարականոն բնագրեր ու ավանդություններ». Մայքլ Սթոուն Նոր հրատարակություն. «Արցախի մանրանկարչական արվեստը» «ՀԻՇՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԵՐՊԱՐԱՆՔՆԵՐԸ» IV միջազգային սեմինար Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Ձեռագրերի Մայր ցուցակի 8-րդ հատորը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Մատենադարանում «Այնթապի ասեղնագործությունը» գրքի շնորհանդեսով մեկնարկեց նույն թեմայով ժամանակավոր ցուցադրությունը ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ. «ԴԱՐԻ ԿՈՂՈՊՈՒՏԸ. ՀԱՅԵՐԻ ՈՒՆԵԶՐԿՈՒՄԸ ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 1914-1923 ԹԹ.» Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Տեղի կունենա գիտաժողով՝ նվիրած պատմական Տայք նահանգին Նոր հրատարակություն «Նարեկացիական ընթերցումներ» Մատենադարանում Տեղի կունենա «Հիշողության կերպարանքները» միջազգային հինգերորդ գիտաժողովը Տեղի կունենա Մատենադարանի երիտասարդ գիտաշխատողների առաջին գիտաժողովը Լույս է տեսել Մատենադարանի աշխատակիցների ևս 3 աշխատություն Հրատարակվել է «Հայոց Ցեղասպանության թեման թատրոնում (1895-2015)» գիրքը Տեղի կունենա գիտաժողով Մատենադարանում Լույս Է տեսել «Մատենագիրք Հայոց» մատենաշարի Ժէ հատորը «Պատմական Տայք. պատմություն, մշակույթ, դավանանք», 22-24 հունիսի, 2016 թ. Բանբեր Մատենադարանի N22 Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Հրաչյա Թամրազյանի «Գրիգոր Նարեկացին եվ Նարեկյան դպրոցը» ուսումնասիրության երկրորդ հատորը «Նարեկացիական ընթերցումներ» 2-րդ միջազգային գիտաժողով Լույս է տեսել «Գրիգոր Նարեկացին հայ ձեռագրական արվեստում» գիրքը Լույս է տեսել «Միքայել անվամբ ԺԷ. դարի երկու գրիչ» գիրքը Լույս է տեսել Էմմա Կորխմազյանի «Բարձր Հայքի մանրանկարչությունը ԺԱ.-ԺԴ. դդ.» գիրքը Հայաստանում առաջին անգամ կկազմակերպվի արաբատառ ձեռագրերի նկարագրման ներածական դասընթաց Գիտագործնական սեմինար և թեմատիկ վարժանք` Մատենադարանում Միջազգային սեմինար Մատենադարանում

Թվային ռեսուրսներ

Անոնս


Տեսանյութ

ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ. «ՊԱՐԱԿԱՆՈՆ ԲՆԱԳՐԵՐ ՈՒ ԱՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՄԱՅՔԼ ՍԹՈՈՒՆ

  Մաշտոցի անվան Մատենադարանը հրատարակել է Երուսաղեմի հայագիտական կենտրոնի հիմնադիր, պրոֆեսոր Մայքլ Սթոունի «Պարականոն բնագրեր  և ավանդություններ»  գրքի հայերեն  թարգմանությունը:  Սույն հրատարակությունում ընդգրկված են մոտ կես դարվա ընթացքում հավաքված կարճ բնագրեր, որոնցից ոչ բոլորն են հրապարակված եղել հայագիտական հանդեսներում կամ արժանացել հայագետների ուշադրությանը: Այս ձեռնարկում ընդգրկված պարականոն բնագրերն ու ավանդությունները ուշագրավ են նրանով, որ կարող են լույս սփռել բանաստեղծության, պատկերագրության և մեկնողական գրականության վրա: Գրքում  ընդգրկված բնագրերի մի մասի օգնությամբ հնարավոր է լուսաբանել հայերի՝ աստվածաշնչյան պատմությունների ընկալումներն ու լուսաբանումները: Այս աշխատության մեջ ընդգրկված գրեթե բոլոր բնագրերը հրատարակվել են անգլերենով՝ որպես կանոն՝ ընդարձակ առաջաբանով և ծանոթագրություններով: Յուրաքանչյուր բնագրից առաջ թվարկված են տվյալ բնագրին վերաբերող գրքերի ու հոդվածների ցանկեր՝ նաև ծանոթագրություն, ինչը հնարավորություն է տալիս ընթերցողներին ստանալ ավելի մանրամասն ու ամբողջական տեղեկատվություն իրենց հետաքրքրող թեմայի վերաբերյալ: Այս գրքի նպատակն է մասնագետ և ոչ մասնագետ ընթերցողին առաջարկել օգտագործման համար հարմար ձեռնարկ: Գրքի գիտական թարգմանությունն անգլերենից հայերեն իրականացրել է Ա. Թոփչյանը: Հեղինակն իր այս աշխատասիրությունը նվիրել է Մաշտոցի անվան Մատենդարանին, որը նպաստում է հայագիտության զարգացմանը ողջ աշխարհում:
  Մաշտոցի անվան Մատենադարանը և «Մատենադարանի բարեկամներ» հիմնադրամը երախտագիտություն են հայտնում բարերար Մաքսիմ Հակոբյանին՝ սույն աշխատության հրատարակությունը հովանավորելու համար:

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի
գիտահետազոտական ինստիտուտ'