Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Ձեռագրերի Մայր ցուցակի 8-րդ հատորը Նոր հրատարակություն Մատենադարանը լույս է ընծայել «Մատենագիրք Հայոց» մատենաշարի ԺԹ հատորը Նոր հրատարակություն. «Հին հունական առասպելների արձագանքները հայ միջնադարյան մատենագրության մեջ» Նոր հրատարակություն. «Պարականոն բնագրեր ու ավանդություններ». Մայքլ Սթոուն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել «Գրիգոր Նարեկացին հայ ձեռագրական արվեստում» գիրքը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս Է տեսել «Մատենագիրք Հայոց» Մատենաշարի Ի հատորը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ. «ԴԱՐԻ ԿՈՂՈՊՈՒՏԸ. ՀԱՅԵՐԻ ՈՒՆԵԶՐԿՈՒՄԸ ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 1914-1923 ԹԹ.» Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն. «Արցախի մանրանկարչական արվեստը» Լույս է տեսել «Միքայել անվամբ ԺԷ. դարի երկու գրիչ» գիրքը Լույս է տեսել Էմմա Կորխմազյանի «Բարձր Հայքի մանրանկարչությունը ԺԱ.-ԺԴ. դդ.» գիրքը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս Է տեսել «Մատենագիրք Հայոց» մատենաշարի Ժէ հատորը Բանբեր Մատենադարանի N22 Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս Է տեսել Քրիստինե Կոստիկյանի «Ցուցակ Մատենադարանի պարսկերեն ձեռագրերի» աշխատությունը Հրատարակվել է «Հայոց Ցեղասպանության թեման թատրոնում (1895-2015)» գիրքը Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Մատենադարանի աշխատակիցների ևս 3 աշխատություն Վերահրատարակվել է Սեն Արևշատյանի ուսումնասիրությունը Լույս է տեսել Ավետ Ավետիսյանի «Մեսրոպ Խիզանցու «Սուրբ Ծաղիկ» Ավետարանը» ալբոմ-ուսումնասիրությունը Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Գրիգոր Նարեկացու տաղերի, գանձերի ու ներբողների անգլերեն թարգմանությունը Լույս է տեսել «Ցուցակ Մատենադարանի եբրայերէն ձեռագրաց» հայերեն-անգլերեն երկլեզու ձեռագրացուցակը Լույս է տեսել Հրաչյա Թամրազյանի «Գրիգոր Նարեկացին եվ Նարեկյան դպրոցը» ուսումնասիրության երկրորդ հատորը

Թվային ռեսուրսներ

Անոնս


Տեսանյութ

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԸ ԼՈՒՅՍ Է ԸՆԾԱՅԵԼ «ՄԱՏԵՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ» ՄԱՏԵՆԱՇԱՐԻ ԺԹ ՀԱՏՈՐԸ

  Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանը հրատարակել է «Մատենագիրք Հայոց» մատենաշարի ԺԹ հատորը: Նրանում ներկայացված է  միջնադարյան հայ մատենագրության խոշորագույն դեմքերից մեկի՝ Մխիթար Գոշի «Դատաստանագիրք Հայոց»-ը:  «Մատենագիրք Հայոց»  մատենաշարում Մխիթար Գոշի ժառանգությանը նվիրված երկու գիրք է նախատեսված թողարկել: Հրապարակված հատորում առաջին անգամ  «Դատաստանագրքի» երեք խմբագրությունները հանրությանն են ներկայացվում միասին: Մինչ այս դրանք հրապարակվել էին առանձին.  առաջին  և երրորդ խմբագրությունները լույս էին տեսել 1975 թ., Խոսրով Թորոսյանի աշխատասիրությամբ, իսկ Բ խմբագրությունը հրատարակվել էր շատ ավելի վաղ՝ 1884 թ.` ս. Գայանե վանքի վանահայր Վահան Բաստամցյանի աշխատասիրությամբ: ԺԹ հատորի առաջաբանում ներկայացված է Մխիթար Գոշը և նրա տեղը հայոց մատենագրության մեջ: Գոշի ժառանգությանը նվիրված մատենաշարի երկրորդ գրքում ընդգրկվելու են հետևյալ երկերը. Երեմիայի մարգարեության մեկնությունն, որն առաջին անգամ է հրատարակվելու, ինչպես նաև վերահրատարակվելու են առակները, «Առ վրացիս» թուղթը, Խոսրով Նոր վկայի վարքը, Ժամանակագրությունը, աղոթքներն ու խրատները: Յուրաքանչյուր երկի մասին առավել մանրամասն անդրադարձ կլինի հրապարակվող հատորում ամեն մեկի առանձին առաջաբանում:  «Մատենագիրք Հայոց» մատենաշարի նշված հատորի խմբագիրն է ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, պատմական գիտությունների դոկտոր Ազատ Բոզոյանը, գեղարվեստական խմբագիրը և ցանկերը կազմել է Մաշտոցի անվան Մատենադարանի տնօրենի խորհրդական՝ բարձր տեխնոլոգիաների և հրատարակչական հարցերով,  մատենաշարի համակարգող Գուրգեն Գասպարյանը: Հատորի պատրաստման և տպագրության ծախսերը հոգացել է «Գալուստ Կիւլպենկեան» հիմնարկությունը:

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի
գիտահետազոտական ինստիտուտ


'