Սոցիալական ցանցեր


ԶԼՄ-ների համար

Մատենադարանի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար ԶԼՄ-ները կարող են դիմել՝
Էլ. փոստ՝ pr.matenadaran@gmail.com
Հեռ.՝ +374-10-513065

Ցուցասրահ՝ +374-10-562578
Տոմսարկղ՝ +374-10-513014
Ընդունարան` +374-10-513000

Համալրումներ

Մատենադարանի հավաքածուների համալրումներ:

Թվային ռեսուրսներ

Տեսանյութ

Երևան քարտ

Բանբեր Մատենադարանի  N16


Հոդվածներ
Լ. Տեր-Պետրոսյան, Եփրեմ Ասորու «Հոբի մեկնությունը» Եզնիկ Կողբացու աղբյուրներից...7-15
Ա. Մաթևոսյան, Գրիգոր Մագիստրոսը և Անանիա Շիրակացու «Քրոնիկոնը»...16-30
Լ. Չուգասզյան, Թորոս Ռոսլինի «Թովմայի անհավատությունը» մանրանկարը...31-43
Է. Բաղդասարյան, Հովհաննես Երզնկացին Կիլիկիայի զինվորական կազմակերպությունների մասին...44-57
Յա. Դաշկևիչ, Ովքե՞ր են «հայ ղփչաղները»...58-110
Ք. Տեր-Դավթյան, Հովհաննես Հոլովի երկու թարգմանությունների շուրջ...111-119
Ն. Թահմիզյան, Հակոբոս Այվազյանը և նրա «Արևելյան երաժշտության ձեռնարկը»...120-130
Ա. Վարդումյան, Վիեննայի մատենադարանի «Մատեան երաժշտութեան» ձեռագիրը...131-149
Ա. Կակովկին, Պետերբուրգի Սուրբ Եկատերինա հայկական եկեղեցու գրքերի արծաթյա կազմերը...150-155

Հրապարակումներ
Հ. Քյոսեյան, Նորահայտ հատվածներ Հովհան Ոսկեբերանի Պողոսի թղթոց մեկնության...159-196
Հ. Փափազյան, Նոր նյութեր Արևելյան Հայաստանում թուրքական քաղաքականության վերաբերյալ...197-213
Գ. Տեր-Վարդանյան, Պարսկա-հնդկահայ Դահբաշյան տոհմի պատմություն-տարեգրությունը...214-277

Տեղեկատու
Վ. Գրիգորյան, Մատենադարանը 1941-1945 թթ. Պատերազմի տարիներին...281-295
Մատենադարանի ձեռագրերի աճը 1985-1993 թթ...299-307


ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
Բանբեր Մատենադարանի  N16
'