Լույս Է տեսել «Մատենագիրք Հայոց» մատենաշարի Ժէ հատորը Լույս է տեսել «Գրիգոր Նարեկացին հայ ձեռագրական արվեստում» գիրքը Լույս է տեսել Ձեռագրերի Մայր ցուցակի 8-րդ հատորը Նոր հրատարակություն Մատենադարանը լույս է ընծայել «Մատենագիրք Հայոց» մատենաշարի ԺԹ հատորը Նոր հրատարակություն. «Հին հունական առասպելների արձագանքները հայ միջնադարյան մատենագրության մեջ» Նոր հրատարակություն. «Պարականոն բնագրեր ու ավանդություններ». Մայքլ Սթոուն Նոր հրատարակություն. «Արցախի մանրանկարչական արվեստը» Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս Է տեսել «Մատենագիրք Հայոց» Մատենաշարի Ի հատորը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ. «ԴԱՐԻ ԿՈՂՈՊՈՒՏԸ. ՀԱՅԵՐԻ ՈՒՆԵԶՐԿՈՒՄԸ ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 1914-1923 ԹԹ.» Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Մատենադարանի աշխատակիցների ևս 3 աշխատություն Լույս է տեսել Արփինե Սիմոնյանի «Ոսկանեան Աստուածաշնչի պատկերները» աշխատությունը Լույս է տեսել Էմմա Կորխմազյանի «Բարձր Հայքի մանրանկարչությունը ԺԱ.-ԺԴ. դդ.» գիրքը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Բանբեր Մատենադարանի N22 Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Հրաչյա Թամրազյանի «Գրիգոր Նարեկացին եվ Նարեկյան դպրոցը» ուսումնասիրության երկրորդ հատորը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Հրատարակվել է «Հայոց Ցեղասպանության թեման թատրոնում (1895-2015)» գիրքը Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Ավետ Ավետիսյանի «Մեսրոպ Խիզանցու «Սուրբ Ծաղիկ» Ավետարանը» ալբոմ-ուսումնասիրությունը Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Գրիգոր Նարեկացու տաղերի, գանձերի ու ներբողների անգլերեն թարգմանությունը Լույս է տեսել «Ցուցակ Մատենադարանի եբրայերէն ձեռագրաց» հայերեն-անգլերեն երկլեզու ձեռագրացուցակը Լույս Է տեսել Քրիստինե Կոստիկյանի «Ցուցակ Մատենադարանի պարսկերեն ձեռագրերի» աշխատությունը Լույս է տեսել Արսեն Հարությունյանի «Խոր Վիրապ. Պատմությունը, ձեռագրական և վիմագրական ժառանգությունը» աշխատությունը Վերահրատարակվել է Սեն Արևշատյանի ուսումնասիրությունը Լույս է տեսել «Միքայել անվամբ ԺԷ. դարի երկու գրիչ» գիրքը

Թվային ռեսուրսներ

Անոնս


Տեսանյութ

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ ՆՎԻՐՎԱԾ «ԺԱՄԱՆԱԿ» ՕՐԱԹԵՐԹԻ ՀԻՄՆԱԴԻՐ ՄԻՍԱՔ  ԳՈՉՈՒՆՅԱՆԻ (ՔԱՍԻՄ, 1863-1913) «ՕՐՈՒԱՆ ՄՏԱԾՈՒՄՆԵՐ (1908-1913)» ԺՈՂՈՎԱԾՈՒԻՆ

08.05.2014
  Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ Մատենադարանում մայիսի 17-ին տեղի կունենա գիտաժողով նվիրված Պոլսի «Ժամանակ» օրաթերթի հիմնադիր Միսաք Գոչունյանի (Քասիմ) «Օրուան մտածումներ (1908-1913)» ժողովածուին։
  Գիտաժողովը տեղի կունենա Մատենադարանի վիրտուալ սրահում։ Սկիզբը՝ ժ. 10։30։

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի
գիտահետազոտական ինստիտուտ

Ծրագիր

Ողջույնի խոսք – Հրաչյա Թամրազյան
    (բանասիրական գիտ. դոկտոր, Մատենադարանի տնօրեն)
Բացման խոսք – Հարություն Մարության
    (պատմ. գիտ. դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող)

Առաջին նիստ

Ռուբեն Սաֆրաստյան – նիստավար
    (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն)
Անուշ Հովհաննիսյան
    (պատմ. գիտ. թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող)
    «Սահմանադրության վերականգնումից մինչև սահմանադրականության ավարտ (երիտթուրքերի քաղաքական հայացքների էվոլյուցիան 1908-1913 թթ.)»
Վերա Սահակյան (հայցորդ, Մատենադարան)
    «Օսմանյան կայսրությունում հայկական պարբերականների տպագրությունը (1908-1923 թթ.)»
Արսեն Ավագյան
    (պատմ. գիտ. դոկտոր, ՀՀ ԱԳՆ սահմանակից երկրների վարչության պետ)
    «Ժամանակ» և «Թանին» թերթերի բանավեճի շուրջ (1908-1914 թթ.)»
Ալբերտ Խառատյան
    (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ՀՀ ԳԱԱ «Լրաբեր» հասարակական գիտությունների» հանդեսի գլխ. խմբագիր)
    «Միսաք Գոչունյանը և Կոստանդնուպոլսի «Ժամանակ» թերթը (1908-1913 թթ.)»

Երկրորդ նիստ


Ռուբեն Մելքոնյան – նիստավար
    (բանասիր. գիտ. թեկնածու, ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի փոխդեկան)
Էլինա Միրզոյան
    (ասպիրանտ, ԵՊՀ սփյուռքագիտության ամբիոն)
    «Հացի և հոգու հարցը Քասիմի «Կեանքի տեսարաններ» ժողովածուում»
Արամ Աբրահամյան
    («Առավոտ» օրաթերթի գլխ. խմբագիր)
    «Միսաք Գոչունյանը սյունակագիր»
Սևան Տեյիրմենճյան
    (բանասեր, «Ժամանակ» օրաթերթի խմբագիր, «Օրուան մտածումներ (1908-1913)» ժողովածուի խմբագիր)
    «Միսաք Գոչունյանը և իր ժամանակը»
Փակման խոսք – Արա Գոչունյան
    («Ժամանակ» օրաթերթի գլխ. խմբագիր)'