Սոցիալական ցանցեր


ԶԼՄ-ների համար

Մատենադարանի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար ԶԼՄ-ները կարող են դիմել՝
Էլ. փոստ՝ pr.matenadaran@gmail.com
Հեռ.՝ +374-10-513065

Ցուցասրահ՝ +374-10-562578
Տոմսարկղ՝ +374-10-513014
Ընդունարան` +374-10-513000

Համալրումներ

Մատենադարանի հավաքածուների համալրումներ:

Թվային ռեսուրսներ

Տեսանյութ

Երևան քարտ

Բանբեր Մատենադարանի  N15


Հոդվածներ
Ս. Արևշատյան, Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտի գործունեության 25-ամյա արդյունքները...5-20
Գ. Աբգարյան, Անանիա Շիրակացու «Ժամանակական կանոնը» կամ «Քրոնիկոնը»...21-43
Ն. Թահմիզյան, Հայկական ութ ձայնի գանձարանային հատվածի մասին...44-59
Փ. Անթապյան, Հայ մեկնաբանական գրականության տեսական նախահիմքերի շուրջ...60-94
Լ. Տեր-Պետրոսյան, «Գրիգոր Լուսավորչի վարդապետության» ասորական աղբյուրները...95-109
Ա. Հակոբյան, Մովսես Կաղանկատվացու «Աղվանից պատմության» ձեռագրերը...110-144
Լ. Չուգասզյան, «Ծննդյան» թեման Թորոս Ռոսլինի արվեստում...145-172
Ս. Մարաբյան, Գրիգոր Խլաթեցու ձեռագրական ժառանգությունը...173-190
Յու. Դաշկևիչ, Ուկրաինայի հայերի միջնադարյան կնիքների մասին...191-240
Ն. Գևորգյան, Բարահմանի նամականին Մատենադարանի արաբատառ ֆոնդում...241-249
Ս. Մուրավյով, Զգուշացեք կեղծիք է...250-259

Հրապարակումներ
Հ. Քյոսեյան, Նորահայտ նշխարներ Հովհան Ոսկեբերանի Սաղմոսաց մեկնությունից...260-273
Հ. Փափազյան, Սոֆիայի Կիրիլ և Մեթոդի ժողովրդական գրադարանի Վանի Էյալեթին վերաբերվող օսմանյան դիվանատան վավերագրեը...274-287
Դ. Կարապետյան, Հովասափի Սեբաստացու «Բժշկարան ընտրեալ տարրական մախցի» բնագիտական երկը...288-316

Մատենագիտություն
Վ. Ներսիսյան, Ցուցակ Հայերեն ձեռագրաց Լոնդոնի Վելքոն ինստիտուտի գրադարանի...317-338
Բ. Չուգասզյան, Ցուցակ հայերեն ձեռագրաց մասնավոր անձանց...339-358


ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
Բանբեր Մատենադարանի  N15
'