Պատմություն Աղեքսանդր Մակեդոնացու,17-րդ դ.- ճակատամարտ
Նաղաշ Հովնաթան, Տաղարան, 1765 թ. - Տաղերգուներ
Հայսմավուրք, 1462 թ., Կտուց, ծաղկող՝ Մինաս–Ս. Պորփյուրոս Գուսանան
Ավետարան,1305 թ., Արճեշ, ծաղկող՝ Սիմեոն Արճիշեցի-Ծնունդ
Ավետարան,1336 թ., Սիս,ծաղկող՝ Սարգիս Պիծակ, Ավետարան
Ավետարան, 1604 թ., ծաղկող՝ Սարգիս Խիզանցի-Եզեկիելի տեսիլը
Ժողովածու ախտարական, 1671 թ., Կարս- Գուշակություն
Ավետարան, 15-րդ դ., ծաղկող՝ Քրիստափոր - Արարաչագործություն
Տարոնի Ավետարան, 1038 թ. - Չորս ավետարանիչներ
Վեհափառի Ավետարան, 10-11-րդ դար - Աբրահամի հյուրերը
'