ԶԼՄ-ների համար

Մատենադարանի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար ԶԼՄ-ները կարող են դիմել՝
Հեռ.` (+374) 94615690
Էլ.փոստ՝ matenadaran.press@matenadaran.am

Ցուցասրահ՝ +374-10-562578
Տոմսարկղ՝ +374-10-513014
Ընդունարան` +374-10-513000

Անոնս


Թվային ռեսուրսներ

Տեսանյութ

Կ Ա Զ Մ

«ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ» ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՎԱՆ ՀԻՆ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ

ԽՈՐՀՐԴԻ

Լ. Մկրտչյան
ՀՀ կրթության և գիտության նախարար
Վ. Ստեփանյան
ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար
Ա. Բերբերյան
ՀՀ Նախագահի օգնական
Ս. Հարությունյան
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության
պետական կոմիտեի նախագահ
Ռ. Մարտիրոսյան
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ
Ա. Սիմոնյան
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր
Ն. Տեր-Վարդանյան
ՀՀ մշակույթի նախարարի տեղակալ
Տ. Զարգարյան
«Հայաստանի ազգային գրադարան» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն
Լ. Սարգսյան
«Փյունիկ» մարդկային ռեսուրսների զարգացման համահայկական
հիմնադրամի խորհրդի նախագահ
Ա. Չարխչյան
«Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի
գիտահետազոտական ինստիտուտի ցուցասրահների վարիչ
Գ. Էլիազյան
«Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի
գիտահետազոտական ինստիտուտի վերականգնման բաժնի
վարիչ
Ա. Մալխասյան
«Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի
գիտահետազոտական ինստիտուտի արխիվային բաժնի վարիչ
Ա. Թոփչյան
«Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի
գիտահետազոտական ինստիտուտի հին բնագրերի
ուսումնասիրման և թարգմանության բաժնի ավագ գիտաշխատող
Հ. Հակոբյան
«Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի
գիտահետազոտական ինստիտուտի արվեստի պատմության և
գրչության կենտրոնների ուսումնասիրման բաժնի ավագ
գիտաշխատող
Ն. Ղարիբյան
«Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի
գիտահետազոտական ինստիտուտի արվեստի պատմության և
գրչության կենտրոնների ուսումնասիրման բաժնի ավագ
գիտաշխատող
Ա. Մկրտչյան
«Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի
գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրենի տնտեսական գծով
տեղակալ
Ն. Փիլթակյան
«Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի
գիտահետազոտական ինստիտուտի գլխավոր հաշվապահի
պաշտոնակատար
Ա. Նշանյան
«Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի
գիտահետազոտական ինստիտուտի կադրերի բաժնի վարիչ
Խ. Հարությունյան
«Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի
գիտահետազոտական ինստիտուտի միջնադարյան հայ
գրականության ուսումնասիրման և ձեռագրագիտության և մայր
ցուցակի բաժինների ավագ գիտաշխատող

'