«Հայկական որմնանկարչություն» գրքի շնորհանդես / «Հայկական որմնանկարչություն» գրքի շնորհանդես