Կիմ Մուրադյանի արխիվի նվիրատվությունը Մաշտոցյան Մատենադարանին / Կիմ Մուրադյանի արխիվի նվիրատվությունը Մաշտոցյան Մատենադարանին