Միջազգային գիտաժողով Մատենադարան-Գանձասար գիտամշակութային կենտրոնում / Միջազգային գիտաժողով Մատենադարան-Գանձասար գիտամշակութային կենտրոնում