Սոցիալական ցանցեր


ԶԼՄ-ների համար

Մատենադարանի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար ԶԼՄ-ները կարող են դիմել՝
Էլ. փոստ՝ pr.matenadaran@gmail.com
Հեռ.՝ +374-10-513065

Ցուցասրահ՝ +374-10-562578
Տոմսարկղ՝ +374-10-513014
Ընդունարան` +374-10-513000

Համալրումներ

Մատենադարանի հավաքածուների համալրումներ:

Թվային ռեսուրսներ

Տեսանյութ

Երևան քարտ

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹՎԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Արուսյակ Թամրազյան
Գրիգոր Նարեկացուն վերագրվող «Մեկնութիւն «Ո՞վ է դա»-ի» երկը
Երևան, 2019

ՀՈՎՀԱՆ ԴԱՄԱՍԿԱՑՈՒ «ԴԻԱԼԵԿՏԻԿԱ» ԵՐԿԻ ՀԱՅԵՐԵՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Աշխատասիրությամբ Գոհար Մուրադյանի
Երևան, 2019
Ռոմիկ Քոչարյան
Պատմությունը և հերմենևտիկան. Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգը
Երևան, 2016
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ


ՍԱՐԳԻՍ ԲԵՐԻԱՑԻ
ՅԱՂԱԳՍ ԱՇԽԱՐՀԻ ԵՒ ԱՅԼ ՄԱՍՆԱՒՈՐ ԻՐԱՑ
Բնագրի հրապարակումը,
առաջաբանը և ծանոթագրությունները
Սեն Արևշատյանի
Երևան, 2011

ՆԵՄԵՍԻՈՍ ԵՄԵՍԱՑԻ
ՅԱՂԱԳՍ ԲՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՐԴՈՅ
Առաջաբանը, համեմատական բնագիրը և ծանոթությունները՝ Կարինե Մոսիկյանի
Երևան, 2019
Ստելլա Վարդանյան
Բժշկության պատմություն.
Հնագույն ժամանակներից մինչև XVIII դարի վերջը
Երևան, 2010
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ 3-ՐԴ
ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
(Երևան, 2017 թ., նոյեմբերի 28-30)
Երևան, 2018

ЛИКИ ПАМЯТИ
Статьи
Редакторы: А.Э.Хзмалян, Г.А.Элиазян, М.А.Есаян
Ереван, 2017


ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ


««« 1 «««
'