Սոցիալական ցանցեր


ԶԼՄ-ների համար

Մատենադարանի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար ԶԼՄ-ները կարող են դիմել՝
Էլ.փոստ՝ matenadaran.press@matenadaran.am

Ցուցասրահ՝ +374-10-562578
Տոմսարկղ՝ +374-10-513014
Ընդունարան` +374-10-513000

Համալրումներ

Մատենադարանի հավաքածուների համալրումներ:

Թվային ռեսուրսներ

Տեսանյութ

Երևան քարտ

ՄԱՏԵՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
Ա. ՀԱՏՈՐ
Ե. ԴԱՐ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
ԿԱԶՄՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ

ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ
ՍՐԲՈՅՆ ԳՐԻԳՈՐԻ ՀԱՅՈՑ ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻ ԱՍԱՑԵԱԼ ՃԱՌՍ ՅԱՃԱԽԱՊԱՏՈՒՄՍ ԵՒ ԼՈՒՍԱՒՈՐ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆՍ ՅԱՂԱԳՍ ԱՒԳՏԻ ԼՍՈՂԱՑ
ԿԱՆՈՆՔ ՍՐԲՈՅՆ ԳՐԻԳՈՐԻ ԱՌԱՔԵԼՈՅ ՀԱՅՈՑ

ԿԱՆՈՆ ՍՐԲՈՅՆ ԳՐԻԳՈՐԻ ՊԱՐԹԵՒԻ, ԴԱՐՁԵԱԼ ՀԱՐՑՈՒՄՆ ԵՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻՔ ՆՈՐԱ


ՍԱՀԱԿ ՊԱՐԹԵՒ

ԿԱՆՈՆՔ ՍՐԲՈՅՆ ՍԱՀԱԿԱՅ ՀԱՅՈՑ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԹՂԹՈՅՆ ՊՐՈԿՂԻ

ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ՏԵԱՌՆ ՍԱՀԱԿԱՅ, ԹՂԹՈՅՆ ԱԿԱԿԱՅ


ԿՈՐԻՒՆ

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՎԱՐՈՒՑ ԵՒ ՄԱՀՈՒԱՆ ԱՌՆ ԵՐԱՆԵԼՒՈՅ ՍՐԲՈՅՆ ՄԵՍՐՈՊԱՅ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ ՄԵՐՈՅ ԹԱՐԳՄԱՆՉԻ Ի ԿՈՐԻՒՆ 2 ՎԱՐԴԱՊԵՏԷ ՅԱՇԱԿԵՐՏԷ ՆՈՐԻՆ

ՓԱՒՍՏՈՍ ԲՈՒԶԱՆԴ

ԲՈՒԶԱՆԴԱՐԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆՔ


ԵԶՆԻԿ ԿՈՂԲԱՑԻ

Ի ԹՂԹՈՅՆ ԵԶՆԿԱՅ ԿՈՂԲԱՑՒՈՅ ԹԱՐԳՄԱՆՉԻ, ԶՈՐ ԳՐԵԱՑ Ի ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼԻՍ ԱՌ ԵՐԱՆԵԼԻՆ ՄԱՇՏՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ


ԵՂԻՇԷ

ՎԱՍՆ ՎԱՐԴԱՆԱՅ ԵՒ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ

ԽՐԱՏՔ

ԵՂԻՇԷԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ ԿԱՆՈՆԱՑ ԱՍԱՑԵԱԼ Է


ԳԻՒՏ ԱՐԱՀԵԶԱՑԻ

ԹՈՒՂԹ ԳԻՒՏԱՅ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻ ԱՌ ՍՈՒՐԲՆ ՎԱՉԷ


ՄԱՄԲՐԷ ՎԵՐԾԱՆՈՂ

ՄԱՄԲՐԷԻ ՎԵՐԾԱՆՈՂԻ ՃԱՌՔ

ԴԱՏՈՒՄՆ ՔԵՐԴԱԾԱՅ


ԱՆԱՆԻԱ ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ

ԱՆԱՆԻԱ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ Ի ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԿԱՏԱՐՄԱՆՆ ԱՌԱՔԵԼՈՅՆ ՊԵՏՐՈՍԻ


ՅՈՎՀԱՆ ՄԱՆԴԱԿՈՒՆԻ

ՃԱՌՔ

ԿԱՆՈՆՔ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՄԱՆԴԱԿՈՒՆՒՈՅ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ

ՑԱՆԿԵՐ


ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ Ա ՀԱՏՈՐԸ

'